Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Οδηγός αντιμετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης στο Πανεπιστήμιο 

 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει συντάξει Οδηγό Αντιμετώπισης Σεξουαλικής Παρενόχλησης στο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να ενημερωθούμε όλοι για τον τρόπο που πρέπει να αντιδρούμε σε ανάλογα περιστατικά στο χώρο του Πανεπιστημίου και όχι μόνο. 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ 

 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Π.Κ.: www.eif.uoc.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών/Φοιτητριών Π.Κ.: www.skf.uoc.gr/index.php/el/

Συνήγορος του Φοιτητή και της Φοιτήτριας: sinigoros.foititi@uoc.g

Γραμμή SOS-Βία κατά των γυναικών: 15900