Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

 

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση από τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο, 1/10/2021

 

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες προπτυχιακούς φοιτητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (νεοεισερχόμενοι), ότι όσοι ενδιαφέρονται για την δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά αίτηση στην ειδική εφαρμογή της Φοιτητικής Μέριμνας, στο πεδίο Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

 

Οι αιτήσεις σίτισης ή/και στέγασης  υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία :

από  τις 12:00 μ.μ. της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και τις 2:00 μ.μ. της  Τετάρτης 20-10-2021

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή - ταυτοποίηση στη Γραμματεία του τμήματός επιτυχίας. Μετά τη λήψη των έντυπων οδηγιών και κωδικών από την Γραμματεία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας στο https://myaccount.uoc.grπροκειμένου να έχετε πρόσβαση στις ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας, από την επόμενη ημέρα της ενεργοποίησης.

Για την ηλεκτρονική αίτηση: οι οδηγίες για τον τρόπο υποβολής, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν βρίσκονται εδώ:

Οδηγίες Νεοεισερχόμενων φοιτητών ακαδ. έτους 2021-2022  

Παρακαλείσθε για την προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών συμπλήρωσης, πριν την υποβολή της αίτησης, καθώς αιτήσεις με λάθος ή ελλειπή δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται. 

 Επισημαίνεται ότι η παροχή δωρεάν σίτισης ή/και στέγασης είναι ετήσια. Οι φοιτητές θα πρέπει να αιτηθούν εκ νέου για την παροχή το καλοκαίρι του 2022, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον ιστοτοπο της Φοιτητικής Μέριμνας. 

Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου, Ηρακλείου