ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 15/2/2021

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης του ακ. έτους 2020-2021 πως για το εαρινό εξάμηνο δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ενεργοποίηση του πασου τους.

Επίσης, ενημερώνουμε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας πως τα εστιατόρια λειτουργούν κανονικά από 16/2/2021 τόσο στο Φοιτητικό Κέντρο όσο και στην Ιατρική Σχολή ως εξής :

 Ωράριο Λειτουργίας Εστιατορίων:

Πρωινό   08:00 - 10:00

Μεσσημεριανό 12:30 - 16:30

Δείπνο    19:00 - 21:30

Φοιτητική Μέριμνα Ηρακλείου