Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Αποτελέσματα θερινής διαμονής Ιούλιος-Αύγουστος 2020

Ενημερώνουμε τους διαμένοντες των Φοιτητικών Κατοικιών Σχολών Ρεθύμνου ότι εγκρίθηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο (συνεδρία 259/09-07-2020) αιτήματα παραμονής κατά τη θερινή περίοδο στις εγκαταστάσεις της Εστίας της Πανεπιστημιούπολης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων για θερινή διαμονή

Οι φοιτητές των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί θα παραμείνουν στα δωμάτια που ήδη έχουν, το αργότερο έως την 31η Αυγούστου 2020.

Οι φοιτητές των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί θα πρέπει να παραδώσουν τα κλειδιά τους στο Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας το αργότερο έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020. Οι διαμένοντες πριν την αναχώρησή τους θα πρέπει να συνεννοηθούν με τον Διαχειριστή της Φοιτητικής Κατοικίας ώστε να ελέγξει το δωμάτιο. Τα δωμάτια θα πρέπει να παραδοθούν άδεια από προσωπικά αντικείμενα. Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των προσωπικών αντικειμένων έως δύο βαλίτσες ή χαρτοκιβώτια στα οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαμένοντα και η αποθήκευση θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον διαχειριστή.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν την επιστροφή της εγγύησης θα πρέπει  να έχουν μαζί τους σε φωτοαντίγραφο την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης στην οποία αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η κατάθεση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, παρακαλώ να επικοινωνείτε με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (f.merimna-reth@admin.uoc.gr και gallos.housing@uoc.gr) ή τηλεφωνικά 28310-77727, 77742, 77746, 77747.  

Φοιτητική Μέριμνα Σχολών Ρεθύμνου