ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
              ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
 

Νέα μέτρα πρόληψης κορωνοϊού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

α. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για τα νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, με ισχύ από σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου, αναστέλλεται οιαδήποτε συνεδριακή εκδήλωση στην επικράτεια για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.
 
β. Για την προστασία της υγείας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραμονή στα εστιατόρια του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν θα είναι εφεξής δυνατή. Το φαγητό θα παρέχεται με τη μορφή πακέτου (takeaway). Ιδιαίτερα μέτρα υγιεινής λαμβάνονται στα κυλικεία του Ιδρύματος, τα οποία θα παραμείνουν ανοικτά. Η άρση του έκτακτου αυτού μέτρου θα γνωστοποιηθεί στην κοινότητα με νεότερη ανακοίνωση.
 
γ. Συνιστάται η αποφυγή ταξιδιών που δεν είναι εντελώς απαραίτητα και προπάντων σε περιοχές που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Δείτε αναλυτικότερα εδώ https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes/ .
 
δ. Ειδικότερα για τους δικαιούχους του Προγράμματος Erasmus+ (διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές του Ιδρύματος κλπ.) συστήνεται:
  1. στους δικαιούχους οι οποίοι αποφασίζουν με δική τους ευθύνη να πραγματοποιήσουν τη μετακίνηση σε χώρες που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, μετά την επιστροφή τους να παραμείνουν για 14 ημέρες στην οικία τους, κάνοντας χρήση αναρρωτικής ή κανονικής άδειας, ώστε να διαφυλαχθεί η Δημόσια Υγεία. Για την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, κρίνεται σκόπιμο το διάστημα αυτό να βρίσκονται σε επικοινωνία με την Υπηρεσία που ανήκουν, ώστε να διεκπεραιώνουν τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις από την οικία τους.
  2. στους δικαιούχους οι οποίοι δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη μετακίνησή τους σε χώρες που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, ή βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα και επιθυμούν να τη διακόψουν, να κάνουν χρήση της ρήτρας«ανωτέρας βίας» για την αποζημίωσή τους από το ΙΚΥ, αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αφού διασφαλίσουν την έγκριση του ΙΚΥ.
ε. Ζητούμε από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες ατομικής υγιεινής, και να προστατεύουν τα είδη και τις συσκευές υγιεινής που υπάρχουν ή εγκαθίστανται στους χώρους του Ιδρύματος, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό για τον οποίον 
προορίζονται.
  
στ. Από τις 7 Μαρτίου ο Ελληνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως την τηλεφωνική γραμμή 1135.
  
ζ. Κατά τα λοιπά και οι δύο Πανεπιστημιουπόλεις αυτή τη στιγμή λειτουργούν κανονικά. Ομοίως, η διεξαγωγή των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζεται κανονικά.
  
Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε την κατάσταση καθημερινά σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
 
 
Εκ της Πρυτανείας