ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ηράκλειο, 13/11/2019

Ενημερώνουμε τους Πρωτοετείς Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης Σχολών Ηρακλείου ότι αναρτήθηκε ο πίνακας με τους δικαιούχους της επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Όσοι περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα μπορούν να παραλάβουν από το μήνα Δεκέμβριο, τη μηνιαία κάρτα από τα Αστικά ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ  στη διέυθυνση Ρούσσου Χούρδου 4, 1ος όροφος, πλατεία Δασκαλογιάννη, Ηράκλειο Κρήτης,

ημέρες  Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 7.30-14.00, πληρώνοντας 20€ το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, υπογράφοντας κατά την παραλαβή.

Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές θα λάβουν τις επόμενες μέρες αναλυτική ενημέρωση για τη χρήση της κάρτας στον ιδρυματικό ηλεκτρονικό λογαριασμό τους. 

Η κάρτα θα λαμβάνεται κάθε μήνα έως και τον Μάιο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

 

Πίνακας δικαιούχων πρωτοετών φοιτητών για μειωμένη κάρτα αστικής μετακίνησης

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Φοιτητική Μέριμνα Ηρακλείου