Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας ιατρείου 

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Γενικός Ιατρός θα βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου την  Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

και ώρες 10.30 – 14.00. 

 

Φοιτητική Μέριμνα Σχολών Ρεθύμνου