Ρέθυμνο, 24/10/2019

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης Σχολών Ρεθύμνου ότι αναρτήθηκε ο πίνακας με τους δικαιούχους της επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Όσοι περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα μπορούν να παραλάβουν τη κάρτα τους για το μήνα Νοέμβριο, από το κιόσκι του ΚΤΕΛ στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, από την Τρίτη 29/10/2019 και έως την Τρίτη 05/11/2019, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 20 €.

Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές θα λάβουν τις επόμενες μέρες αναλυτική ενημέρωση για τη χρήση της κάρτας στον ιδρυματικό ηλεκτρονικό λογαριασμό τους

Η κάρτα ισχύει από σήμερα έως και τον Μάιο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πίνακας δικαιούχων φοιτητών αστικής μετακίνησης