Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ηράκλειο, 16/10/2019

 

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών Ηρακλείου, οι οποίοι αιτήθηκαν δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,  ότι έπειτα από αξιολόγηση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας των Σχολών του Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Πίνακας Κατάταξης των δικαιούχων έχει ως εξής:

Πίνακας Κατάταξης Παροχής Δωρεάν Σίτισης Πρωτοετών Προπτυχιακών Σχολών Ηρακλείου ακ. έτους 2019-2020

Όλοι οι αιτούντες έχουν λάβει εξατομικευμένη πληροφόρηση με την αξιολόγηση της αίτησης τους ή πιθανές εκκρεμότητες στα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας καταρτίστηκε βάσει του συστήματος μοριοδότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Οι ενεργοί φοιτητές που αναφέρονται στον πίνακα κατάταξης και δικαιούνται δωρεάν σίτιση πρέπει να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου

(Κτίριο Διοίκησης ΙΙ, Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου) για την ενεργοποίηση του δικαιώματος τους από :

Πέμπτη 17/10/2019 έως Παρασκευή 1/11/2019

ωράριο εξυπηρέτησης : Δευτέρα έως Παρασκευή  από  09:00 έως 14:00
 

Σε περίπτωση που υπάρξουν αρνήσεις ή ακυρώσεις από τους δικαιούχους μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, οι κενές θέσεις θα πληρωθούν από επιλαχόντες (με νέο πίνακα) με απόλυτη σειρά κατάταξης μορίων.

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ηρακλείου