ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Ρέθυμνο, 27/9/2019

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης Σχολών Ρεθύμνου (δείτε τον συνημμένο πίνακα) που αιτήθηκαν οικονομική ενίσχυση αστικής μετακίνησης για την πόλη του Ρεθύμνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ότι μπορούν να παραλάβουν τη κάρτα τους για το μήνα Οκτώβριο, από το κιόσκι του ΚΤΕΛ στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, από τη Δευτέρα 30/09/2019 και έως την Δευτέρα 07/10/2019, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 20 €.

Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές θα λάβουν τις επόμενες μέρες αναλυτική ενημέρωση για τη χρήση της κάρτας στον ιδρυματικό ηλεκτρονικό λογαριασμό τους

Η κάρτα ισχύει από σήμερα έως και τον Μάιο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πίνακας δικαιούχων φοιτητών αστικής μετακίνησης