Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 23/8/2019

Ανακοινώνεται στους ενεργούς φοιτητές των Σχολών Ηρακλείου όλων των κύκλων, οι οποίοι αιτήθηκαν παροχής δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,   έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας των Σχολών Ηρακλείου και την έγκριση της από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων (10-8-2019), ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ .

 Ο πίνακας καταρτίστηκε βάσει του συστήματος μοριοδότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως επικαιροποιήθηκε το 2019 και όλοι οι αιτούντες έχουν λάβει εξατομικευμένη πληροφόρηση για την αξιολόγηση της αίτησης τους ή πιθανές εκκρεμότητες στα δικαιολογητικά.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης πρέπει να ενεργοποιήσουν το δικαίωμά τους περνώντας από τα γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας με το πάσο τους, καθημερινά,

Από Παρασκευή 30 Αυγούστου   ως Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου

και ώρες 9:00 ως 14:00.

Η Δωρεάν σίτιση ξεκινάει από την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου του 2019.

Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης θα πρέπει να κάνουν εκ νέου ενεργοποίηση του δικαιώματος τους από αρχές του 2020, έπειτα από σχετική ανακοίνωση.

Σε περίπτωση μη προσέλευσής τους στο πιο πάνω χρονικό διάστημα παραχωρείται το δικαιωμά τους σε επιλαχόντες.

Πίνακας κατάταξης επιλαχόντων φοιτητών για δωρεάν σίτιση θα ανακοινωθεί στις αρχές Οκτωβρίου, σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις.

 

 Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ηρακλείου