Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 14/8/2019

Ανακοινώνεται στους ενεργούς φοιτητές των Σχολών Ηρακλείου, οι οποίοι αιτήθηκαν παροχής δωρεάν στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,  ότι έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας των Σχολών Ηρακλείου και την έγκριση της από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων (10-8-2019),  ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ .

 Ο πίνακας καταρτίστηκε βάσει του συστήματος μοριοδότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως επικαιροποιήθηκε το 2019 και όλοι οι αιτούντες έχουν λάβει εξατομικευμένη πληροφόρηση για την αξιολόγηση της αίτησης τους ή πιθανές εκκρεμότητες στα δικαιολογητικά.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Σημειώνεται πως ακόμα δεν έχει καθοριστεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ο τρόπος παροχής της Δωρεάν Στέγασης των φοιτητών των σχολών Ηρακλείου για το ακ. έτος 2019-2020.

Επίσης ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης των επιλαχόντων φοιτητών για δωρεάν στέγαση, σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ

 

 Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ηρακλείου