"Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης"

Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας ΠΚ στο Ηράκλειο, στα πλαίσια δράσης

"Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" οργανώνει μία σειρά δράσεων που έχουν σκοπό :

 • Την κοινωνική στήριξη
 • Την συμβουλευτική
 • Την ενημέρωση και πληροφόρηση για δομές κοινωνικών υπηρεσιών της πόλης του Ηρακλείου
 • Τη διασύνδεση με υπηρεσίες και φορείς κοινωνικών προγραμμάτων της πόλης του Ηρακλείου
 • Οι δράσεις του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας απευθύνονται :
  α) Σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν ειδικές καταστάσεις, λόγω χαμηλού εισοδήματος
  β) Σε όποιο φοιτητή χρειάζεται ενημέρωση για θέματα κοινωνικού χαρακτήρα
  Παρεχόμενες υπηρεσίες:
  Καταγραφή αιτήματος, Λήψη Κοινωνικού Ιστορικού,
  Ενημέρωση φοιτητών για θέματα κοινωνικού χαρακτήρα (επιδόματα, παροχές σίτισης, κάλυψη αναγκών κ.α),
 • Συνεργασία με αρμόδιες με υπηρεσίες και φορείς κοινωνικών προγραμμάτων της πόλης του Ηρακλείου με στόχο την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών
 • Συνεργασία με υπηρεσίες του πανεπιστημίου με στόχο τη στήριξη των φοιτητών
 • Συνεργασία με αρμόδιες με υπηρεσίες και φορείς ψυχικής υγείας της πόλης του Ηρακλείου με στόχο τη στήριξη και την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ