Φ.Μ. Ηρακλείου: Συμπληρωματικός Κατάλογος ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΚ ΣΧΟΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2018

Ηράκλειο,5/02/2018

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης των σχολών Ηρακλείου, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης για το 2018 σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, καλούνται να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση, από σήμερα μέχρι και 16/02/2018 Δευτ.-Παρασκ. 12:00-14:00.  Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν μέχρι την παραπάνω αποκλειστική προθεσμία χάνουν το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση. Οι ενεργοποιημένες Ακαδημαϊκές Ταυτότητες του έτους 2018 ισχύουν έως τη λήξη εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 15/06/2018 για ΣΘΕΤΕ και 6/7/2018 για Ιατρική.

Δωρεάν σίτιση χορηγείται κατά προτεραιότητα, στους φοιτητές οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 1, παρ. 8 και 9 της αρ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄1965/2012 και στη συνέχεια στους υπόλοιπους φοιτητές, με σειρά κατάταξης, βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης) σε αριθμό φοιτητών σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2018.

Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια, καταβάλλοντας το αντίτιμο ανά γεύμα (2-3€ περίπου) ή να προμηθευτούν από το εστιατόριο την κάρτα που περιλαμβάνει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, για 7 ή 15 ημέρες σίτισης με 15€ ή 30€ περίπου.

Στον πίνακα Excel που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος δωρεάν σίτισης με “ΕΥΡΕΣΗ” (πατώντας ctrl και F) με τον Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου. Προσοχή: ΟΛΟΙ οι φοιτητές που βρίσκουν τον ΑΜ τους στη λίστα ΕΙΝΑΙ δικαιούχοι Δωρεάν σίτισης και πρέπει να ενεργοποιήσουν τη σίτιση τους για να ισχύει. Το Ναι/Όχι δίπλα στα Μόρια σημαίνει ότι ανήκετε ή δεν ανήκετε σε ειδική κατηγορία που προηγείται στη σίτιση σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ/1965/Β’/2012.
Συμπληρωματικός Πίνακας Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης ΠΚ Σχολές Ηρακλείου 2018