ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΦΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 28 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Οι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών των Σχολών Ηρακλείου, δικαιούχοι επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για τον μήνα Απρίλιο  2023, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα ανά τμήμα και αριθμό μητρώου.

Ø Πίνακας Δικαιούχων επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης (ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2023)

Οι φοιτητές των οποίων ο αριθμός μητρώου συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στο γραφείο του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, στην οδό Ρούσου Χούρδου 4, Τ.Κ. 71201, (τηλ. επικοινωνίας 2810283270), από 07:30 έως 14:00 για την έκδοση/ ενεργοποίηση της κάρτας μετακίνησης τις ακόλουθες ημερομηνίες: 

30 και 31 Μαρτίου 2023 και 3, 4, 5, 6, και 7 Απριλίου 2023

Η παραλαβή της κάρτας γίνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) και της αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου), και την καταβολή του μηνιαίου αντίτιμου των 20 €. 

Όσοι έχουν παραλάβει ψηφιακή κάρτα μετακίνησης τους προηγούμενους μήνες να την έχουν μαζί τους για την ενεργοποίησή της.

Σας υπενθυμιζουμε ότι δεν μπορείτε να παραλάβετε την κάρτα αστικής μετακίνησης για τον μήνα Απρίλιο πέραν των ανωτέρω ημερομηνιών και για τον λόγο αυτό, εφόσον θέλετε την κάρτα για τον μήνα Απρίλιο, θα πρέπει να φροντίσετε να την προμηθευτείτε πριν αναχωρήσετε για τις ''διακοπές Πάσχα''.

Σας παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να μην χάσετε την ψηφιακή κάρτα μετακίνησης, ώστε να μην επιβαρυνθείτε με τα έξοδα της αντικατάστασής της.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ψηφιακή κάρτα αστικής μετακίνησης ενεργοποιείται με το κτύπημα που κάνετε στο μηχάνημα του αστικού λεωφορείου και ισχύει για τριάντα ημερολογιακές ημέρες.

 από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η επιδότηση της αστικής μετακίνησης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αφορά την προμήθεια της μηνιαίας κάρτας με αντίτιμο 20€ και ισχύει από τον Νοέμβριο 2022 έως και τη λήξη του ακαδ. έτους τον Ιούνιο 2023, εφόσον υπάρχουν τα οικονομικά διαθέσιμα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ