Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    

Συμπληρωματικός κατάλογος δικαιούχων σίτισης/στέγασης του Πανεπιστημίου Κρήτης των σχολών του Ηρακλείου για το ακαδ. έτος 2018-2019

Ηράκλειο, 27/11/2018

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης των σχολών του Ηρακλείου, οι οποίοι αιτήθηκαν σίτιση/στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,  ότι έπειτα από έγκριση της Πρυτανείας και αξιολόγηση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας οι Συμπληρωματικοί Πίνακες Κατάταξης των δικαιούχων φοιτητών έχουν ως εξής:

Συμπληρωματικός Πίνακας Κατάταξης Παροχής Σίτισης -Σχ.Ηρακλείου 2018-19

Συμπληρωματικός Πίνακας Κατάταξης Παροχής Στέγασης -Σχ.Ηρακλείου 2018-19

ΣΙΤΙΣΗ: Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται σίτιση να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, Κτίριο Διοίκησης ΙΙ επίπεδο 3) με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα δωρεάν σίτισης, από σήμερα 28/11/2018 έως 10/12/2018 Δευτ.-Παρ. 09:00-14:00.  Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν μέχρι την παραπάνω αποκλειστική προθεσμία χάνουν το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση. Η ενεργοποίηση δικαιώματος δωρεάν σίτισης θα ισχύει μέχρι 31/12/2018. Με νεότερη ανακοίνωση μας θα ενημερωθείτε για την ενεργοποίηση δικαιώματος σίτισης από 01/01/2019. 

ΣΤΕΓΑΣΗ: Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται στέγαση να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνα Ηρακλείου (Κτίριο Διοίκησης ΙΙ, πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου) για την παραλαβή βεβαίωσης Στέγασης σε ξενοδοχείο της πόλης από 28/11/2018 έως 10/12/2018 Δευτ.-Παρ. 09:00-14:00. Απαιτείται υπογραφή στη βεβαίωση Στέγασης και από το δικαιούχο που δεσμεύεται στην τήρηση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Φοιτητικής Κατοικίας του Πανεπιστημίου Κρήτης». 

Εάν υπάρχουν φοιτητές που επιθυμούν να έχουν δωρεάν ΣΤΕΓΑΣΗ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου.

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ηρακλείου