ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

 

Ρέθυμνο, 12/9/2017.

 

       Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας, ενημερώνονται οι φοιτητές των σχολών Ρεθύμνου (όχι οι επιτυχόντες πρωτοετείς) οι οποίοι αιτήθηκαν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

  1. Πόσα μόρια συγκέντρωσε η αίτησή τους και
  2. Αν ανήκουν σε ειδική κατηγορία ή όχι (ΚΥΑ:Φ5/68535/Β3/ΦΕΚ1965/Β’/18-6-2012 άρθρο 1 παρ. 8 & 9).   

Καλούνται από αύριο Τετάρτη 13/9/2017 έως τις 30-9-2017 στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας όλοι οι φοιτητές των οποίων η αίτηση συγκέντρωσε από έξι (6) μόρια και περισσότερα καθώς και όλοι οι φοιτητές των Ειδικών Κατηγοριών (Ναι) ανεξαρτήτως μορίων, για ενεργοποίηση του δικαιώματος δωρεάν σίτισης.

       Όποιοι φοιτητές υπέβαλαν αίτηση για σίτιση και δε βρίσκουν τον αριθμό μητρώου τους στον παρακάτω πίνακα, να έρθουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας για διευκρινήσεις.

 

Πίνακας Μοριοδότησης:

 

 

Τμήμα Αριθ. Μητρ. Ειδική Κατηγορ Μόρια   Τμήμα Αριθ. Μητρ. Ειδική Κατηγορ Μόρια   Τμήμα Αριθ. Μητρ. Ειδική Κατηγορ Μόρια
Ι & Α 938 Όχι 8   ΟΙΚ 4962 Όχι 8   ΦΙΛ 0713 Ναί 9
Ι & Α 994 Όχι 7   ΟΙΚ 4965 Ναί 8   ΦΙΛ 0717 Ναί 8
Ι & Α 999 Όχι 9   ΟΙΚ 4968 Ναί 5   ΦΙΛ 0732 Όχι 2
Ι & Α 1010 Όχι 5   ΟΙΚ 4970 Όχι 6   ΦΙΛ 0758 Ναί 5
Ι & Α 1014 Όχι 8   ΟΙΚ 4973 Ναί 3   ΦΙΛ 0773 Ναί 6
Ι & Α 1020 Ναί 6   ΟΙΚ 4977 Όχι 9   ΦΙΛ 0781 Όχι 6
Ι & Α 1021 Όχι 1   ΟΙΚ 4987 Ναί 7   ΦΙΛ 0782 Όχι 7
Ι & Α 1028 Όχι 4   ΟΙΚ 4990 Όχι 6   ΦΙΛ 4723 Όχι 7
Ι & Α 3895 Ναί 9   ΟΙΚ 4996 Ναί 4   ΦΙΛ 4786 Ναί 11
Ι & Α 3899 Ναί 8   ΟΙΚ 5001 Όχι 11   ΦΙΛ 4823 Ναί 7
Ι & Α 3917 Όχι 2   ΟΙΚ 5003 Όχι 2   ΦΙΛ 4840 Ναί 10
Ι & Α 3982 Ναί 11   ΟΙΚ 5008 Όχι 6   ΦΙΛ 4955 Όχι 7
Ι & Α 3990 Όχι 10   ΟΙΚ 5009 Ναί 7   ΦΙΛ 4972 Ναί 6
Ι & Α 4006 Ναί 9   ΟΙΚ 5013 Ναί 6   ΦΙΛ 4996 Ναί 2
Ι & Α 4012 Όχι 6   ΟΙΚ 5017 Όχι 4   ΦΙΛ 5000 Ναί 7
Ι & Α 4019 Ναί 7   ΟΙΚ 5030 Όχι 6   ΦΙΛ 5003 Ναί 4
Ι & Α 4027 Ναί 10   ΟΙΚ 5031 Ναί 9   ΦΙΛ 5012 Όχι 4
Ι & Α 4068 Ναί 4   ΟΙΚ 5036 Όχι 8   ΦΙΛ 5034 Ναί 3
Ι & Α 4106 Ναί 4   ΟΙΚ 5037 Όχι 1   ΦΙΛ 5035 Ναί 6
Ι & Α 4117 Ναί 7   ΟΙΚ 5047 Όχι 9   ΦΙΛ 5036 Όχι 10
Ι & Α 4123 Όχι 10   ΟΙΚ 5050 Ναί 8   ΦΙΛ 5046 Ναί 5
Ι & Α 4128 Ναί 6   ΟΙΚ 5053 Ναί 3   ΦΙΛ 5062 Όχι 1
Ι & Α 4132 Όχι 7   ΟΙΚ 5058 Ναί 6   ΦΙΛ 5071 Ναί 6
Ι & Α 4144 Ναί 7   ΟΙΚ 5059 Ναί 3   ΦΙΛ 5111 Ναί 9
Ι & Α 4146 Όχι 8   ΟΙΚ 5061 Όχι 6   ΦΙΛ 5139 Ναί 3
Ι & Α 4150 Ναί 8   ΟΙΚ 5068 Ναί 9   ΦΙΛ 5147 Ναί 4
Ι & Α 4154 Ναί 1   ΟΙΚ 5070 Ναί 6   ΦΙΛ 5154 Ναί 8
Ι & Α 4161 Ναί 13   ΠΟΛ 2540 Ναί 2   ΦΙΛ 5160 Ναί 1
Ι & Α 4165 Ναί 3   ΠΟΛ 2571 Ναί 8   ΦΙΛ 5164 Όχι 10
Ι & Α 4182 Όχι 2   ΠΟΛ 2714 Ναί 8   ΦΙΛ 5168 Όχι 7
Ι & Α 4187 Ναί 4   ΠΟΛ 2719 Όχι 8   ΦΙΛ 5169 Όχι 10
Ι & Α 4189 Ναί 7   ΠΟΛ 2735 Ναί 6   ΦΙΛ 5170 Ναί 2
Ι & Α 4191 Ναί 1   ΠΟΛ 2762 Όχι 8   ΦΙΛ 5178 Όχι 5
Ι & Α 4192 Ναί 8   ΠΟΛ 2763 Ναί 9   ΦΙΛ 5181 Ναί 2
Ι & Α 4196 Ναί 9   ΠΟΛ 2800 Όχι 9   ΦΙΛ 5188 Ναί 10
Ι & Α 4198 Όχι 8   ΠΟΛ 2806 Ναί 7   ΦΙΛ 5190 Ναί 3
Ι & Α 4209 Όχι 4   ΠΟΛ 2810 Όχι 8   ΦΙΛ 5191 Όχι 4
Ι & Α 4212 Ναί 6   ΠΟΛ 2813 Όχι 5   ΦΙΛ 5192 Ναί 5
Ι & Α 4220 Ναί 10   ΠΟΛ 2828 Ναί 2   ΦΙΛ 5196 Ναί 4
Ι & Α 4221 Ναί 8   ΠΟΛ 2868 Όχι 2   ΦΙΛ 5197 Ναί 6
Ι & Α 4228 Ναί 10   ΠΟΛ 2872 Όχι 3   ΦΙΛ 5201 Ναί 7
Ι & Α 4229 Ναί 4   ΠΟΛ 2907 Όχι 8   ΦΙΛ 5204 Όχι 7
Ι & Α 4251 Όχι 7   ΠΟΛ 2929 Όχι 8   ΦΙΛ 5205 Όχι 5
Ι & Α 4254 Ναί 6   ΠΟΛ 2940 Όχι 9   ΦΙΛ 5206 Ναί 6
Ι & Α 4255 Όχι 8   ΠΟΛ 2945 Όχι 6   ΦΙΛ 5209 Ναί 7
Ι & Α 4260 Όχι 6   ΠΟΛ 2950 Όχι 8   ΦΙΛ 5233 Όχι 8
Ι & Α 4261 Ναί 10   ΠΟΛ 2954 Ναί 8   ΦΙΛ 5238 Όχι 7
Ι & Α 4268 Ναί 7   ΠΟΛ 2977 Όχι 2   ΦΙΛ 5239 Ναί 5
Ι & Α 4280 Όχι 6   ΠΟΛ 2987 Ναί 8   ΦΙΛ 5240 Ναί 10
Ι & Α 4283 Ναί 9   ΠΟΛ 3043 Όχι 3   ΦΙΛ 5248 Ναί 4
Ι & Α 4302 Όχι 4   ΠΟΛ 3059 Ναί 6   ΦΙΛ 5261 Όχι 1
Ι & Α 4306 Όχι 5   ΠΟΛ 3084 Ναί 8   ΦΙΛ 5266 Ναί 9
Ι & Α 4313 Ναί 6   ΠΟΛ 3085 Ναί 8   ΦΙΛ 5267 Ναί 7
Ι & Α 4324 Όχι 1   ΠΟΛ 3087 Ναί 8   ΦΙΛ 5268 Ναί 2
Ι & Α 4328 Όχι 10   ΠΟΛ 3089 Ναί 9   ΦΙΛ 5271 Ναί 11
Ι & Α 4334 Όχι 10   ΠΟΛ 3091 Όχι 8   ΦΙΛ 5276 Ναί 6
Ι & Α 4336 Ναί 8   ΠΟΛ 3095 Όχι 6   ΦΙΛ 5278 Όχι 2
Ι & Α 4337 Ναί 3   ΠΟΛ 3112 Ναί 9   ΦΙΛ 5279 Όχι 7
Ι & Α 4345 Όχι 2   ΠΟΛ 3114 Ναί 9   ΦΙΛ 5283 Ναί 7
Ι & Α 4346 Ναί 2   ΠΟΛ 3115 Ναί 5   ΦΙΛ 5302 Όχι 5
Ι & Α 4350 Όχι 8   ΠΟΛ 3116 Όχι 7   ΦΙΛ 5305 Ναί 6
Ι & Α 4352 Ναί 6   ΠΟΛ 3120 Όχι 6   ΦΙΛ 5308 Όχι 5
Ι & Α 4368 Όχι 11   ΠΟΛ 3139 Ναί 7   ΦΙΛ 5312 Ναί 2
Ι & Α 4372 Όχι 8   ΠΟΛ 3144 Όχι 5   ΦΙΛ 5332 Ναί 7
Ι & Α 4383 Ναί 8   ΠΟΛ 3153 Ναί 7   ΦΙΛ 5333 Ναί 4
Ι & Α 4385 Ναί 5   ΠΟΛ 3155 Όχι 2   ΦΙΛ 5336 Ναί 9
Ι & Α 4407 Όχι 2   ΠΟΛ 3160 Ναί 10   ΦΙΛ 5361 Ναί 5
Ι & Α 4421 Όχι 7   ΠΟΛ 3169 Όχι 7   ΦΙΛ 5363 Ναί 2
Ι & Α 4437 Ναί 6   ΠΟΛ 3172 Ναί 3   ΦΙΛ 5366 Ναί 2
Ι & Α 4444 Όχι 6   ΠΟΛ 3175 Όχι 8   ΦΙΛ 5367 Όχι 2
Ι & Α 4452 Όχι 8   ΠΟΛ 3187 Ναί 8   ΦΙΛ 5368 Όχι 6
Ι & Α 4459 Όχι 10   ΠΟΛ 3189 Όχι 8   ΦΙΛ 5373 Ναί 7
Ι & Α 4471 Όχι 5   ΠΟΛ 3194 Ναί 9   ΦΙΛ 5374 Όχι 8
Ι & Α 4474 Όχι 7   ΠΟΛ 3199 Ναί 9   ΦΙΛ 5375 Ναί 6
Ι & Α 4476 Όχι 10   ΠΟΛ 3208 Όχι 2   ΦΙΛ 5380 Ναί 3
Ι & Α 4483 Ναί 7   ΠΟΛ 3216 Ναί 6   ΦΙΛ 5384 Όχι 7
Ι & Α 4486 Ναί 5   ΠΟΛ 3221 Όχι 6   ΦΙΛ 5387 Όχι 9
Ι & Α 4492 Ναί 9   ΠΟΛ 3222 Ναί 7   ΦΙΛ 5389 Ναί 6
Ι & Α 4493 Ναί 6   ΠΟΛ 3241 Ναί 4   ΦΙΛ 5393 Ναί 8
Ι & Α 4516 Ναί 5   ΠΟΛ 3246 Όχι 7   ΦΙΛ 5398 Όχι 7
Ι & Α 4520 Ναί 2   ΠΟΛ 3286 Ναί 2   ΦΙΛ 5402 Ναί 1
Ι & Α 4521 Ναί 1   ΠΟΛ 3296 Όχι 10   ΦΙΛ 5403 Ναί 10
Ι & Α 4522 Όχι 6   ΠΟΛ 3303 Ναί 3   ΦΙΛ 5419 Όχι 8
Ι & Α 4523 Ναί 7   ΠΟΛ 3307 Όχι 9   ΦΙΛ 5435 Ναί 9
Ι & Α 4526 Ναί 7   ΠΟΛ 3309 Όχι 8   ΦΙΛ 5438 Ναί 6
Ι & Α 4529 Όχι 2   ΠΟΛ 3315 Όχι 9   ΦΙΛ 5441 Ναί 2
Ι & Α 4531 Ναί 1   ΠΟΛ 3327 Όχι 9   ΦΙΛ 5442 Ναί 5
Ι & Α 4532 Ναί 6   ΠΟΛ 3333 Όχι 3   ΦΙΛ 5444 Όχι 7
Ι & Α 4536 Ναί 4   ΠΟΛ 3334 Όχι 3   ΦΙΛ 5458 Ναί 4
Ι & Α 4538 Ναί 8   ΠΟΛ 3338 Όχι 6   ΦΙΛ 5461 Όχι 8
Ι & Α 4542 Όχι 3   ΠΟΛ 3343 Ναί 2   ΦΙΛ 5479 Ναί 3
Ι & Α 4543 Όχι 10   ΠΟΛ 3348 Ναί 10   ΦΙΛ 5480 Όχι 6
Ι & Α 4556 Ναί 2   ΠΟΛ 3349 Όχι 7   ΦΙΛ 5484 Όχι 4
Ι & Α 4557 Όχι 6   ΠΟΛ 3356 Όχι 6   ΦΙΛ 5495 Ναί 8
Ι & Α 4559 Ναί 7   ΠΟΛ 3362 Όχι 4   ΦΙΛ 5496 Ναί 2
Ι & Α 4562 Όχι 10   ΠΟΛ 3366 Όχι 2   ΦΙΛ 5497 Όχι 3
Ι & Α 4563 Όχι 1   ΠΟΛ 3376 Όχι 7   ΦΙΛ 5503 Ναί 2
Ι & Α 4567 Ναί 8   ΠΟΛ 3378 Όχι 9   ΦΙΛ 5507 Όχι 8
Ι & Α 4568 Όχι 8   ΠΟΛ 3381 Όχι 6   ΦΙΛ 5513 Ναί 2
Ι & Α 4577 Ναί 12   ΠΟΛ 3387 Ναί 2   ΦΙΛ 5523 Ναί 5
Ι & Α 4580 Όχι 5   ΠΟΛ 3391 Όχι 3   ΦΙΛ 5539 Ναί 6
Ι & Α 4587 Ναί 11   ΠΟΛ 3395 Όχι 8   ΦΙΛ 5550 Όχι 6
Ι & Α 4589 Ναί 9   ΠΟΛ 3396 Ναί 8   ΦΙΛ 5552 Όχι 1
Ι & Α 4591 Όχι 4   ΠΟΛ 3397 Όχι 6   ΦΙΛ 5554 Ναί 5
Ι & Α 4592 Ναί 4   ΠΟΛ 3406 Όχι 6   ΦΙΛ 5566 Ναί 3
Ι & Α 4593 Ναί 3   ΠΟΛ 3408 Όχι 9   ΦΙΛ 5567 Ναί 9
Ι & Α 4596 Ναί 6   ΠΟΛ 3409 Ναί 8   ΦΙΛ 5570 Ναί 5
Ι & Α 4597 Όχι 11   ΠΟΛ 3411 Όχι 7   ΦΙΛ 5573 Όχι 6
Ι & Α 4601 Ναί 7   ΠΟΛ 3415 Όχι 2   ΦΙΛ 5577 Όχι 2
Ι & Α 4621 Όχι 2   ΠΟΛ 3417 Ναί 3   ΦΙΛ 5579 Όχι 5
Ι & Α 4623 Όχι 3   ΠΟΛ 3419 Ναί 9   ΦΙΛ 5580 Ναί 2
Ι & Α 4635 Ναί 7   ΠΟΛ 3422 Όχι 9   ΦΙΛ 5585 Ναί 2
Ι & Α 4640 Όχι 7   ΠΟΛ 3423 Όχι 5   ΦΙΛ 5594 Όχι 4
Ι & Α 4642 Όχι 8   ΠΟΛ 3424 Όχι 2   ΦΙΛ 5595 Ναί 4
Ι & Α 4649 Όχι 4   ΠΟΛ 3428 Όχι 5   ΦΙΛ 5598 Όχι 1
Ι & Α 4665 Ναί 2   ΠΟΛ 3435 Όχι 9   ΦΙΛ 5600 Όχι 5
Ι & Α 4668 Όχι 4   ΠΟΛ 3436 Όχι 8   ΦΙΛ 5603 Όχι 6
Ι & Α 4685 Όχι 2   ΠΟΛ 3448 Όχι 10   ΦΙΛ 5607 Όχι 2
Ι & Α 4686 Όχι 3   ΠΟΛ 3451 Ναί 5   ΦΙΛ 5613 Ναί 5
Ι & Α 4691 Όχι 6   ΠΟΛ 3453 Όχι 5   ΦΙΛ 5615 Όχι 6
Ι & Α 4692 Ναί 1   ΠΟΛ 3469 Ναί 4   ΦΙΛ 5617 Ναί 1
Ι & Α 4702 Όχι 1   ΠΟΛ 3471 Όχι 7   ΦΙΛ 5618 Ναί 3
Ι & Α 4705 Όχι 3   ΠΟΛ 3480 Ναί 5   ΦΙΛ 5622 Όχι 1
Ι & Α 4714 Ναί 10   ΠΟΛ 3483 Όχι 3   ΦΙΛ 5624 Ναί 9
Ι & Α 4716 Ναί 9   ΠΟΛ 3492 Όχι 6   ΦΙΛ 5625 Όχι 5
Ι & Α 4723 Ναί 6   ΠΟΛ 3494 Όχι 2   ΦΙΛ 5627 Όχι 9
Ι & Α 4729 Ναί 11   ΠΟΛ 3497 Ναί 9   ΦΙΛ 5629 Όχι 7
Ι & Α 4732 Ναί 7   ΠΟΛ 3501 Όχι 7   ΦΙΛ 5634 Ναί 6
Ι & Α 4734 Όχι 8   ΠΟΛ 3503 Όχι 2   ΦΙΛ 5638 Όχι 8
Ι & Α 4738 Ναί 7   ΠΟΛ 3510 Όχι 8   ΦΙΛ 5642 Ναί 5
Ι & Α 4741 Όχι 6   ΠΟΛ 3527 Όχι 8   ΦΙΛ 5643 Όχι 8
Ι & Α 4742 Όχι 6   ΠΟΛ 3533 Ναί 4   ΦΙΛ 5649 Ναί 9
Ι & Α 4745 Ναί 7   ΠΤΔΕ 304 Ναί 2   ΦΙΛ 5652 Όχι 3
Ι & Α 4747 Ναί 7   ΠΤΔΕ 306 Όχι 1   ΦΙΛ 5658 Ναί 7
Ι & Α 4756 Όχι 9   ΠΤΔΕ 01011 Όχι 6   ΦΙΛ 5660 Όχι 2
Ι & Α 4760 Όχι 10   ΠΤΔΕ 6368 Ναί 8   ΦΙΛ 5661 Ναί 4
Ι & Α 4765 Όχι 3   ΠΤΔΕ 6381 Όχι 5   ΦΙΛ 5663 Όχι 8
Ι & Α 4771 Όχι 9   ΠΤΔΕ 6399 Ναί 9   ΦΙΛ 5664 Όχι 3
Ι & Α 4774 Ναί 9   ΠΤΔΕ 6507 Ναί 3   ΦΙΛ 5668 Όχι 8
Ι & Α 4775 Όχι 1   ΠΤΔΕ 6512 Όχι 8   ΦΙΛ 5673 Ναί 2
Ι & Α 4784 Όχι 2   ΠΤΔΕ 6528 Όχι 7   ΦΙΛ 5674 Όχι 7
Ι & Α 4796 Ναί 10   ΠΤΔΕ 6592 Ναί 6   ΦΙΛ 5680 Ναί 8
Ι & Α 4804 Όχι 10   ΠΤΔΕ 6598 Ναί 4   ΦΙΛ 5683 Όχι 8
Ι & Α 4805 Όχι 5   ΠΤΔΕ 6606 Ναί 6   ΦΙΛ 5687 Όχι 8
Ι & Α 4806 Ναί 9   ΠΤΔΕ 6610 Ναί 5   ΦΙΛ 5690 Ναί 4
Ι & Α 4808 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6612 Ναί 4   ΦΙΛ 5693 Όχι 8
Ι & Α 4817 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6628 Όχι 4   ΦΙΛ 5695 Ναί 1
Ι & Α 4823 Ναί 2   ΠΤΔΕ 6631 Ναί 5   ΦΙΛ 5697 Όχι 5
Ι & Α 4824 Ναί 6   ΠΤΔΕ 6638 Ναί 6   ΦΙΛ 5698 Ναί 6
Ι & Α 4826 Όχι 10   ΠΤΔΕ 6639 Όχι 7   ΦΙΛ 5701 Όχι 8
Ι & Α 4828 Όχι 4   ΠΤΔΕ 6656 Όχι 5   ΦΙΛ 5703 Όχι 5
Ι & Α 4829 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6658 Ναί 5   ΦΙΛ 5713 Ναί 6
Ι & Α 4833 Όχι 2   ΠΤΔΕ 6663 Όχι 5   ΦΙΛ 5735 Όχι 4
Ι & Α 4834 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6668 Όχι 7   ΦΚΣ 4049 Ναί 4
Ι & Α 4835 Ναί 5   ΠΤΔΕ 6669 Ναί 6   ΦΚΣ 4088 Ναί 5
Ι & Α 4841 Όχι 6   ΠΤΔΕ 6670 Όχι 4   ΦΚΣ 4105 Όχι 6
Ι & Α 4848 Όχι 6   ΠΤΔΕ 6671 Ναί 1   ΦΚΣ 4114 Ναί 4
Ι & Α 4850 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6673 Ναί 3   ΦΚΣ 4180 Ναί 10
Ι & Α 4860 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6677 Ναί 5   ΦΚΣ 4240 Ναί 10
Ι & Α 4861 Όχι 3   ΠΤΔΕ 6679 Ναί 3   ΦΚΣ 4290 Ναί 11
Ι & Α 4865 Ναί 4   ΠΤΔΕ 6688 Όχι 6   ΦΚΣ 4340 Ναί 3
Ι & Α 4874 Ναί 13   ΠΤΔΕ 6704 Ναί 5   ΦΚΣ 4345 Όχι 10
Ι & Α 4881 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6708 Όχι 2   ΦΚΣ 4353 Όχι 3
Ι & Α 4882 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6709 Ναί 5   ΦΚΣ 4365 Ναί 7
Ι & Α 4883 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6711 Όχι 7   ΦΚΣ 4368 Όχι 7
Ι & Α 4884 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6714 Ναί 6   ΦΚΣ 4377 Ναί 4
Ι & Α 4886 Όχι 5   ΠΤΔΕ 6728 Όχι 8   ΦΚΣ 4386 Ναί 6
Ι & Α 4889 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6730 Ναί 5   ΦΚΣ 4392 Ναί 5
Ι & Α 4890 Ναί 9   ΠΤΔΕ 6737 Ναί 7   ΦΚΣ 4395 Ναί 9
Ι & Α 4891 Ναί 2   ΠΤΔΕ 6752 Ναί 6   ΦΚΣ 4409 Όχι 5
Ι & Α 4896 Ναί 8   ΠΤΔΕ 6753 Όχι 2   ΦΚΣ 4426 Ναί 3
Ι & Α 4897 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6756 Όχι 8   ΦΚΣ 4430 Ναί 4
ΚΟΙΝ 74 Ναί 8   ΠΤΔΕ 6757 Όχι 8   ΦΚΣ 4431 Όχι 8
ΚΟΙΝ 163 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6773 Ναί 5   ΦΚΣ 4449 Ναί 11
ΚΟΙΝ 173 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6796 Ναί 8   ΦΚΣ 4452 Ναί 7
ΚΟΙΝ 194 Όχι 9   ΠΤΔΕ 6800 Ναί 8   ΦΚΣ 4465 Ναί 3
ΚΟΙΝ 206 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6802 Ναί 4   ΦΚΣ 4477 Όχι 9
ΚΟΙΝ 211 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6803 Ναί 7   ΦΚΣ 4488 Ναί 10
ΚΟΙΝ 214 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6810 Ναί 8   ΦΚΣ 4497 Ναί 4
ΚΟΙΝ 218 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6823 Όχι 2   ΦΚΣ 4514 Ναί 8
ΚΟΙΝ 3201 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6825 Ναί 4   ΦΚΣ 4521 Ναί 5
ΚΟΙΝ 3407 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6828 Όχι 6   ΦΚΣ 4571 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3411 Ναί 11   ΠΤΔΕ 6831 Όχι 3   ΦΚΣ 4574 Ναί 5
ΚΟΙΝ 3414 Ναί 4   ΠΤΔΕ 6834 Ναί 3   ΦΚΣ 4588 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3417 Όχι 10   ΠΤΔΕ 6835 Ναί 2   ΦΚΣ 4592 Ναί 13
ΚΟΙΝ 3426 Ναί 5   ΠΤΔΕ 6838 Όχι 9   ΦΚΣ 4601 Ναί 7
ΚΟΙΝ 3447 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6840 Ναί 1   ΦΚΣ 4604 Όχι 6
ΚΟΙΝ 3465 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6841 Ναί 9   ΦΚΣ 4605 Ναί 10
ΚΟΙΝ 3479 Όχι 9   ΠΤΔΕ 6846 Ναί 2   ΦΚΣ 4610 Όχι 2
ΚΟΙΝ 3492 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6848 Όχι 7   ΦΚΣ 4620 Όχι 6
ΚΟΙΝ 3495 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6850 Ναί 6   ΦΚΣ 4621 Ναί 3
ΚΟΙΝ 3511 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6859 Ναί 3   ΦΚΣ 4629 Όχι 5
ΚΟΙΝ 3512 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6865 Όχι 9   ΦΚΣ 4630 Ναί 12
ΚΟΙΝ 3530 Ναί 5   ΠΤΔΕ 6867 Ναί 9   ΦΚΣ 4653 Όχι 11
ΚΟΙΝ 3543 Όχι 4   ΠΤΔΕ 6873 Ναί 8   ΦΚΣ 4657 Όχι 4
ΚΟΙΝ 3570 Όχι 4   ΠΤΔΕ 6874 Ναί 5   ΦΚΣ 4662 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3584 Όχι 5   ΠΤΔΕ 6878 Ναί 3   ΦΚΣ 4669 Ναί 10
ΚΟΙΝ 3597 Ναί 10   ΠΤΔΕ 6879 Ναί 5   ΦΚΣ 4672 Ναί 3
ΚΟΙΝ 3619 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6886 Όχι 5   ΦΚΣ 4675 Όχι 7
ΚΟΙΝ 3620 Όχι 2   ΠΤΔΕ 6888 Ναί 2   ΦΚΣ 4678 Όχι 6
ΚΟΙΝ 3641 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6893 Όχι 5   ΦΚΣ 4681 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3645 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6900 Όχι 7   ΦΚΣ 4695 Όχι 7
ΚΟΙΝ 3662 Ναί 11   ΠΤΔΕ 6901 Ναί 2   ΦΚΣ 4696 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3681 Όχι 2   ΠΤΔΕ 6906 Ναί 10   ΦΚΣ 4700 Ναί 10
ΚΟΙΝ 3687 Όχι 6   ΠΤΔΕ 6913 Ναί 6   ΦΚΣ 4707 Όχι 5
ΚΟΙΝ 3690 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6918 Ναί 3   ΦΚΣ 4711 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3693 Όχι 9   ΠΤΔΕ 6922 Ναί 6   ΦΚΣ 4715 Ναί 8
ΚΟΙΝ 3696 Όχι 6   ΠΤΔΕ 6930 Ναί 8   ΦΚΣ 4721 Ναί 7
ΚΟΙΝ 3697 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6931 Όχι 4   ΦΚΣ 4731 Όχι 9
ΚΟΙΝ 3700 Ναί 6   ΠΤΔΕ 6933 Όχι 1   ΦΚΣ 4739 Ναί 5
ΚΟΙΝ 3702 Ναί 4   ΠΤΔΕ 6941 Ναί 8   ΦΚΣ 4742 Ναί 8
ΚΟΙΝ 3725 Ναί 5   ΠΤΔΕ 6944 Ναί 7   ΦΚΣ 4754 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3734 Ναί 11   ΠΤΔΕ 6952 Ναί 10   ΦΚΣ 4759 Ναί 9
ΚΟΙΝ 3736 Ναί 8   ΠΤΔΕ 6954 Όχι 6   ΦΚΣ 4761 Όχι 5
ΚΟΙΝ 3741 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6961 Ναί 3   ΦΚΣ 4767 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3745 Όχι 6   ΠΤΔΕ 6962 Όχι 5   ΦΚΣ 4769 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3754 Ναί 4   ΠΤΔΕ 6963 Όχι 7   ΦΚΣ 4770 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3756 Ναί 5   ΠΤΔΕ 6965 Όχι 2   ΦΚΣ 4772 Όχι 7
ΚΟΙΝ 3763 Ναί 6   ΠΤΔΕ 6966 Ναί 3   ΦΚΣ 4778 Όχι 9
ΚΟΙΝ 3766 Ναί 9   ΠΤΔΕ 6968 Όχι 4   ΦΚΣ 4782 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3767 Όχι 2   ΠΤΔΕ 6972 Ναί 9   ΦΚΣ 4786 Ναί 11
ΚΟΙΝ 3769 Όχι 9   ΠΤΔΕ 6974 Όχι 5   ΦΚΣ 4789 Όχι 5
ΚΟΙΝ 3776 Ναί 8   ΠΤΔΕ 6977 Όχι 6   ΦΚΣ 4796 Ναί 9
ΚΟΙΝ 3778 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6979 Ναί 4   ΦΚΣ 4797 Όχι 4
ΚΟΙΝ 3780 Ναί 4   ΠΤΔΕ 6981 Όχι 3   ΦΚΣ 4799 Όχι 7
ΚΟΙΝ 3781 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6989 Όχι 3   ΦΚΣ 4801 Ναί 8
ΚΟΙΝ 3784 Ναί 10   ΠΤΔΕ 7026 Ναί 10   ΦΚΣ 4804 Όχι 1
ΚΟΙΝ 3785 Όχι 6   ΠΤΔΕ 7031 Όχι 2   ΦΚΣ 4810 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3794 Όχι 6   ΠΤΔΕ 7032 Όχι 6   ΦΚΣ 4814 Ναί 3
ΚΟΙΝ 3798 Ναί 11   ΠΤΔΕ 7036 Ναί 7   ΦΚΣ 4821 Όχι 10
ΚΟΙΝ 3800 Όχι 7   ΠΤΔΕ 7038 Ναί 3   ΦΚΣ 4825 Όχι 5
ΚΟΙΝ 3807 Όχι 7   ΠΤΔΕ 7042 Ναί 6   ΦΚΣ 4833 Όχι 11
ΚΟΙΝ 3822 Ναί 2   ΠΤΔΕ 7050 Όχι 8   ΦΚΣ 4852 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3823 Ναί 10   ΠΤΔΕ 7053 Ναί 6   ΦΚΣ 4865 Όχι 6
ΚΟΙΝ 3826 Ναί 7   ΠΤΔΕ 7055 Όχι 2   ΦΚΣ 4870 Ναί 8
ΚΟΙΝ 3837 Ναί 6   ΠΤΔΕ 7057 Ναί 8   ΦΚΣ 4890 Ναί 2
ΚΟΙΝ 3838 Ναί 10   ΠΤΔΕ 7062 Ναί 4   ΦΚΣ 4891 Όχι 7
ΚΟΙΝ 3846 Όχι 5   ΠΤΔΕ 7063 Όχι 8   ΦΚΣ 4896 Όχι 6
ΚΟΙΝ 3848 Όχι 10   ΠΤΔΕ 7067 Ναί 6   ΦΚΣ 4901 Ναί 5
ΚΟΙΝ 3857 Όχι 2   ΠΤΔΕ 7072 Όχι 8   ΦΚΣ 4902 Όχι 2
ΚΟΙΝ 3860 Ναί 7   ΠΤΔΕ 7074 Όχι 1   ΦΚΣ 4903 Όχι 7
ΚΟΙΝ 3863 Όχι 1   ΠΤΔΕ 7079 Ναί 2   ΦΚΣ 4904 Ναί 9
ΚΟΙΝ 3876 Όχι 8   ΠΤΔΕ 7086 Ναί 3   ΦΚΣ 4906 Ναί 5
ΚΟΙΝ 3893 Όχι 8   ΠΤΔΕ 7088 Ναί 7   ΦΚΣ 4915 Ναί 9
ΚΟΙΝ 3899 Ναί 8   ΠΤΔΕ 7092 Όχι 6   ΦΚΣ 4920 Ναί 5
ΚΟΙΝ 3903 Ναί 9   ΠΤΔΕ 7096 Όχι 6   ΦΚΣ 4929 Ναί 7
ΚΟΙΝ 3915 Όχι 8   ΠΤΔΕ 7097 Όχι 10   ΦΚΣ 4937 Ναί 12
ΚΟΙΝ 3924 Όχι 10   ΠΤΔΕ 7099 Όχι 6   ΦΚΣ 4957 Όχι 6
ΚΟΙΝ 3925 Όχι 5   ΠΤΔΕ 7102 Ναί 6   ΦΚΣ 4958 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3928 Ναί 7   ΠΤΔΕ 7105 Ναί 11   ΦΚΣ 4960 Όχι 2
ΚΟΙΝ 3931 Όχι 12   ΠΤΔΕ 7106 Όχι 6   ΦΚΣ 4963 Ναί 4
ΚΟΙΝ 3932 Ναί 6   ΠΤΔΕ 7111 Όχι 10   ΦΚΣ 4965 Όχι 7
ΚΟΙΝ 3937 Όχι 10   ΠΤΔΕ 7112 Όχι 10   ΦΚΣ 4967 Ναί 5
ΚΟΙΝ 3944 Όχι 10   ΠΤΔΕ 7121 Όχι 6   ΦΚΣ 4995 Όχι 5
ΚΟΙΝ 3945 Όχι 5   ΠΤΔΕ 7122 Ναί 5   ΦΚΣ 4999 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3950 Ναί 3   ΠΤΔΕ 7129 Όχι 1   ΦΚΣ 5000 Όχι 6
ΚΟΙΝ 3961 Όχι 8   ΠΤΔΕ 7134 Όχι 7   ΦΚΣ 5003 Ναί 1
ΚΟΙΝ 3962 Όχι 5   ΠΤΔΕ 7136 Όχι 9   ΦΚΣ 5008 Όχι 6
ΚΟΙΝ 3967 Ναί 7   ΠΤΔΕ 7138 Ναί 6   ΦΚΣ 5010 Όχι 11
ΚΟΙΝ 3968 Όχι 3   ΠΤΔΕ 7140 Ναί 7   ΦΚΣ 5014 Όχι 4
ΚΟΙΝ 3971 Όχι 2   ΠΤΔΕ 7141 Ναί 4   ΦΚΣ 5018 Ναί 8
ΚΟΙΝ 3972 Όχι 2   ΠΤΔΕ 7143 Όχι 9   ΦΚΣ 5020 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3980 Όχι 2   ΠΤΔΕ 7146 Όχι 4   ΦΚΣ 5023 Ναί 8
ΚΟΙΝ 3981 Ναί 9   ΠΤΔΕ 7147 Όχι 7   ΦΚΣ 5025 Ναί 8
ΚΟΙΝ 3983 Όχι 9   ΠΤΔΕ 7148 Ναί 2   ΦΚΣ 5029 Ναί 4
ΚΟΙΝ 3985 Όχι 7   ΠΤΔΕ 7152 Ναί 7   ΦΚΣ 5031 Όχι 6
ΚΟΙΝ 3988 Ναί 7   ΠΤΔΕ 7158 Ναί 2   ΦΚΣ 5035 Ναί 5
ΚΟΙΝ 3989 Όχι 8   ΠΤΔΕ 7159 Όχι 4   ΦΚΣ 5039 Ναί 7
ΚΟΙΝ 3995 Όχι 3   ΠΤΔΕ 7161 Ναί 8   ΦΚΣ 5041 Ναί 4
ΚΟΙΝ 3997 Ναί 7   ΠΤΔΕ 7163 Όχι 5   ΦΚΣ 5045 Ναί 9
ΚΟΙΝ 4001 Όχι 7   ΠΤΔΕ 7166 Ναί 7   ΦΚΣ 5057 Όχι 3
ΚΟΙΝ 4002 Όχι 7   ΠΤΔΕ 7168 Όχι 11   ΦΚΣ 5064 Ναί 4
ΚΟΙΝ 4003 Όχι 7   ΠΤΔΕ 7172 Όχι 3   ΦΚΣ 5068 Όχι 5
ΚΟΙΝ 4005 Ναί 7   ΠΤΔΕ 7175 Ναί 4   ΦΚΣ 5072 Ναί 4
ΚΟΙΝ 4010 Όχι 7   ΠΤΔΕ 7176 Όχι 3   ΦΚΣ 5077 Ναί 5
ΚΟΙΝ 4019 Ναί 9   ΠΤΔΕ 7180 Όχι 9   ΦΚΣ 5078 Ναί 3
ΚΟΙΝ 4022 Όχι 4   ΠΤΔΕ 7182 Ναί 5   ΦΚΣ 5080 Όχι 3
ΚΟΙΝ 4032 Ναί 3   ΠΤΔΕ 7185 Ναί 2   ΦΚΣ 5085 Ναί 7
ΚΟΙΝ 4039 Ναί 8   ΠΤΔΕ 7186 Όχι 7   ΦΚΣ 5098 Όχι 7
ΚΟΙΝ 4045 Ναί 10   ΠΤΔΕ 7191 Όχι 7   ΦΚΣ 5099 Ναί 2
ΚΟΙΝ 4048 Ναί 4   ΠΤΔΕ 7192 Ναί 8   ΦΚΣ 5105 Ναί 9
ΚΟΙΝ 4050 Όχι 6   ΠΤΔΕ 7193 Ναί 2   ΦΚΣ 5109 Όχι 11
ΚΟΙΝ 4051 Όχι 8   ΠΤΔΕ 7197 Ναί 2   ΦΚΣ 5116 Όχι 2
ΚΟΙΝ 4059 Όχι 9   ΠΤΔΕ 7199 Όχι 3   ΦΚΣ 5121 Ναί 4
ΚΟΙΝ 4062 Ναί 8   ΠΤΔΕ 7201 Ναί 5   ΦΚΣ 5126 Όχι 2
ΚΟΙΝ 4064 Όχι 7   ΠΤΔΕ 7212 Όχι 9   ΦΚΣ 5127 Ναί 6
ΚΟΙΝ 4070 Ναί 7   ΠΤΔΕ 7213 Όχι 7   ΦΚΣ 5129 Ναί 8
ΚΟΙΝ 4072 Όχι 10   ΠΤΔΕ 7215 Όχι 6   ΦΚΣ 5130 Όχι 7
ΚΟΙΝ 4073 Ναί 8   ΠΤΔΕ 7222 Ναί 4   ΦΚΣ 5137 Όχι 5
ΚΟΙΝ 4080 Όχι 9   ΠΤΔΕ 7223 Όχι 2   ΦΚΣ 5142 Ναί 7
ΚΟΙΝ 4083 Ναί 8   ΠΤΔΕ 7230 Όχι 6   ΦΚΣ 5146 Όχι 9
ΚΟΙΝ 4098 Όχι 1   ΠΤΔΕ 7238 Ναί 9   ΦΚΣ 5151 Όχι 6
ΚΟΙΝ 4101 Ναί 8   ΠΤΔΕ 7243 Όχι 2   ΦΚΣ 5155 Όχι 7
ΚΟΙΝ 4104 Όχι 5   ΠΤΔΕ 7245 Όχι 5   ΦΚΣ 5168 Όχι 7
ΟΙΚ 3663 Ναί 9   ΠΤΔΕ 7246 Όχι 7   ΨΥΧ 3060 Ναί 10
ΟΙΚ 3718 Ναί 6   ΠΤΔΕ 7248 Ναί 9   ΨΥΧ 3075 Ναί 4
ΟΙΚ 3831 Όχι 8   ΠΤΔΕ 7251 Όχι 5   ΨΥΧ 3113 Ναί 8
ΟΙΚ 3852 Ναί 3   ΠΤΔΕ 7252 Ναί 8   ΨΥΧ 3132 Ναί 7
ΟΙΚ 3865 Ναί 4   ΠΤΔΕ 7258 Όχι 8   ΨΥΧ 3171 Όχι 2
ΟΙΚ 3887 Ναί 8   ΠΤΠΕ 129 Ναί 9   ΨΥΧ 3175 Ναί 8
ΟΙΚ 3927 Ναί 4   ΠΤΠΕ 3793 Όχι 6   ΨΥΧ 3234 Ναί 9
ΟΙΚ 3942 Όχι 7   ΠΤΠΕ 3882 Ναί 6   ΨΥΧ 3254 Ναί 9
ΟΙΚ 3954 Ναί 6   ΠΤΠΕ 3910 Ναί 5   ΨΥΧ 3259 Ναί 7
ΟΙΚ 3957 Ναί 6   ΠΤΠΕ 3914 Όχι 7   ΨΥΧ 3264 Όχι 5
ΟΙΚ 3960 Ναί 3   ΠΤΠΕ 3932 Ναί 10   ΨΥΧ 3265 Όχι 5
ΟΙΚ 3962 Όχι 1   ΠΤΠΕ 3943 Ναί 8   ΨΥΧ 3276 Όχι 6
ΟΙΚ 3972 Ναί 2   ΠΤΠΕ 3959 Ναί 8   ΨΥΧ 3277 Ναί 7
ΟΙΚ 3973 Όχι 1   ΠΤΠΕ 3992 Όχι 9   ΨΥΧ 3286 Όχι 6
ΟΙΚ 3978 Όχι 2   ΠΤΠΕ 4037 Όχι 6   ΨΥΧ 3287 Ναί 8
ΟΙΚ 3984 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4080 Ναί 8   ΨΥΧ 3289 Ναί 10
ΟΙΚ 3995 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4109 Όχι 2   ΨΥΧ 3290 Ναί 5
ΟΙΚ 4002 Ναί 9   ΠΤΠΕ 4110 Όχι 6   ΨΥΧ 3293 Όχι 9
ΟΙΚ 4003 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4112 Όχι 6   ΨΥΧ 3299 Ναί 6
ΟΙΚ 4004 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4113 Όχι 9   ΨΥΧ 3308 Ναί 4
ΟΙΚ 4025 Ναί 11   ΠΤΠΕ 4116 Ναί 2   ΨΥΧ 3312 Όχι 7
ΟΙΚ 4048 Ναί 10   ΠΤΠΕ 4120 Ναί 4   ΨΥΧ 3320 Ναί 10
ΟΙΚ 4053 Όχι 7   ΠΤΠΕ 4126 Όχι 6   ΨΥΧ 3321 Όχι 6
ΟΙΚ 4059 Όχι 8   ΠΤΠΕ 4134 Ναί 7   ΨΥΧ 3327 Όχι 10
ΟΙΚ 4064 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4144 Όχι 2   ΨΥΧ 3332 Ναί 4
ΟΙΚ 4068 Ναί 10   ΠΤΠΕ 4145 Ναί 3   ΨΥΧ 3339 Ναί 4
ΟΙΚ 4103 Ναί 8   ΠΤΠΕ 4149 Ναί 5   ΨΥΧ 3343 Όχι 7
ΟΙΚ 4107 Όχι 10   ΠΤΠΕ 4154 Ναί 13   ΨΥΧ 3348 Όχι 5
ΟΙΚ 4108 Όχι 3   ΠΤΠΕ 4157 Όχι 8   ΨΥΧ 3379 Όχι 9
ΟΙΚ 4116 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4186 Ναί 9   ΨΥΧ 3385 Ναί 3
ΟΙΚ 4119 Ναί 10   ΠΤΠΕ 4195 Ναί 5   ΨΥΧ 3391 Ναί 2
ΟΙΚ 4122 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4197 Όχι 6   ΨΥΧ 3392 Όχι 7
ΟΙΚ 4131 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4200 Ναί 2   ΨΥΧ 3402 Ναί 7
ΟΙΚ 4136 Όχι 8   ΠΤΠΕ 4206 Όχι 7   ΨΥΧ 3408 Ναί 8
ΟΙΚ 4144 Ναί 5   ΠΤΠΕ 4214 Ναί 7   ΨΥΧ 3420 Όχι 9
ΟΙΚ 4146 Ναί 8   ΠΤΠΕ 4218 Όχι 7   ΨΥΧ 3423 Ναί 8
ΟΙΚ 4152 Ναί 9   ΠΤΠΕ 4222 Όχι 5   ΨΥΧ 3451 Ναί 4
ΟΙΚ 4178 Ναί 2   ΠΤΠΕ 4231 Ναί 7   ΨΥΧ 3462 Όχι 9
ΟΙΚ 4197 Όχι 3   ΠΤΠΕ 4236 Ναί 8   ΨΥΧ 3466 Ναί 3
ΟΙΚ 4198 Όχι 9   ΠΤΠΕ 4242 Όχι 2   ΨΥΧ 3470 Όχι 6
ΟΙΚ 4199 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4250 Ναί 5   ΨΥΧ 3472 Όχι 3
ΟΙΚ 4204 Ναί 3   ΠΤΠΕ 4254 Ναί 4   ΨΥΧ 3496 Όχι 8
ΟΙΚ 4209 Όχι 1   ΠΤΠΕ 4257 Όχι 6   ΨΥΧ 3499 Όχι 4
ΟΙΚ 4222 Όχι 7   ΠΤΠΕ 4279 Ναί 7   ΨΥΧ 3502 Ναί 11
ΟΙΚ 4223 Ναί 11   ΠΤΠΕ 4281 Ναί 7   ΨΥΧ 3506 Όχι 3
ΟΙΚ 4228 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4293 Ναί 3   ΨΥΧ 3510 Ναί 3
ΟΙΚ 4230 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4297 Ναί 8   ΨΥΧ 3511 Ναί 3
ΟΙΚ 4242 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4302 Ναί 2   ΨΥΧ 3512 Ναί 3
ΟΙΚ 4246 Όχι 3   ΠΤΠΕ 4304 Όχι 8   ΨΥΧ 3513 Όχι 7
ΟΙΚ 4248 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4311 Όχι 8   ΨΥΧ 3514 Όχι 2
ΟΙΚ 4249 Ναί 2   ΠΤΠΕ 4318 Ναί 6   ΨΥΧ 3515 Όχι 6
ΟΙΚ 4262 Όχι 6   ΠΤΠΕ 4321 Ναί 10   ΨΥΧ 3524 Ναί 5
ΟΙΚ 4268 Όχι 9   ΠΤΠΕ 4328 Όχι 1   ΨΥΧ 3549 Όχι 6
ΟΙΚ 4270 Ναί 2   ΠΤΠΕ 4334 Όχι 6   ΨΥΧ 3555 Όχι 3
ΟΙΚ 4272 Ναί 2   ΠΤΠΕ 4335 Ναί 6   ΨΥΧ 3565 Όχι 8
ΟΙΚ 4275 Όχι 8   ΠΤΠΕ 4343 Όχι 8   ΨΥΧ 3576 Ναί 5
ΟΙΚ 4293 Ναί 8   ΠΤΠΕ 4349 Ναί 3   ΨΥΧ 3584 Όχι 3
ΟΙΚ 4304 Ναί 3   ΠΤΠΕ 4350 Ναί 7   ΨΥΧ 3589 Ναί 10
ΟΙΚ 4326 Όχι 1   ΠΤΠΕ 4351 Ναί 4   ΨΥΧ 3592 Όχι 5
ΟΙΚ 4328 Όχι 7   ΠΤΠΕ 4352 Όχι 2   ΨΥΧ 3597 Ναί 3
ΟΙΚ 4331 Ναί 5   ΠΤΠΕ 4353 Ναί 6   ΨΥΧ 3623 Όχι 3
ΟΙΚ 4333 Όχι 4   ΠΤΠΕ 4356 Ναί 6   ΨΥΧ 3625 Όχι 8
ΟΙΚ 4339 Όχι 1   ΠΤΠΕ 4361 Όχι 2   ΨΥΧ 3626 Όχι 6
ΟΙΚ 4352 Όχι 7   ΠΤΠΕ 4362 Ναί 6   ΨΥΧ 3648 Όχι 2
ΟΙΚ 4363 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4364 Όχι 2   ΨΥΧ 3649 Ναί 8
ΟΙΚ 4382 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4367 Ναί 5   ΨΥΧ 3673 Ναί 4
ΟΙΚ 4390 Όχι 3   ΠΤΠΕ 4368 Ναί 5   ΨΥΧ 3683 Ναί 4
ΟΙΚ 4394 Όχι 6   ΠΤΠΕ 4369 Όχι 5   ΨΥΧ 3688 Όχι 2
ΟΙΚ 4417 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4372 Ναί 7   ΨΥΧ 3694 Ναί 8
ΟΙΚ 4440 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4373 Ναί 6   ΨΥΧ 3698 Ναί 7
ΟΙΚ 4442 Όχι 1   ΠΤΠΕ 4376 Ναί 3   ΨΥΧ 3704 Ναί 6
ΟΙΚ 4446 Ναί 3   ΠΤΠΕ 4380 Ναί 3   ΨΥΧ 3707 Ναί 6
ΟΙΚ 4455 Όχι 3   ΠΤΠΕ 4381 Όχι 6   ΨΥΧ 3710 Ναί 7
ΟΙΚ 4470 Ναί 3   ΠΤΠΕ 4382 Ναί 5   ΨΥΧ 3717 Ναί 5
ΟΙΚ 4479 Όχι 9   ΠΤΠΕ 4395 Όχι 7   ΨΥΧ 3718 Όχι 9
ΟΙΚ 4483 Ναί 9   ΠΤΠΕ 4396 Όχι 7   ΨΥΧ 3722 Ναί 5
ΟΙΚ 4492 Ναί 10   ΠΤΠΕ 4398 Ναί 7   ΨΥΧ 3731 Όχι 9
ΟΙΚ 4504 Ναί 2   ΠΤΠΕ 4402 Όχι 6   ΨΥΧ 3738 Όχι 2
ΟΙΚ 4507 Όχι 9   ΠΤΠΕ 4405 Ναί 9   ΨΥΧ 3743 Όχι 5
ΟΙΚ 4513 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4407 Όχι 6   ΨΥΧ 3744 Όχι 3
ΟΙΚ 4514 Ναί 2   ΠΤΠΕ 4410 Ναί 7   ΨΥΧ 3745 Ναί 4
ΟΙΚ 4516 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4412 Ναί 3   ΨΥΧ 3757 Όχι 4
ΟΙΚ 4521 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4416 Όχι 13   ΨΥΧ 3763 Όχι 6
ΟΙΚ 4523 Όχι 6   ΠΤΠΕ 4423 Όχι 2   ΨΥΧ 3766 Όχι 7
ΟΙΚ 4527 Ναί 2   ΠΤΠΕ 4424 Όχι 4   ΨΥΧ 3772 Όχι 7
ΟΙΚ 4538 Όχι 7   ΠΤΠΕ 4427 Ναί 5   ΨΥΧ 3779 Ναί 3
ΟΙΚ 4548 Όχι 4   ΠΤΠΕ 4428 Όχι 6   ΨΥΧ 3780 Ναί 6
ΟΙΚ 4550 Όχι 6   ΠΤΠΕ 4429 Όχι 6   ΨΥΧ 3782 Ναί 4
ΟΙΚ 4559 Όχι 9   ΠΤΠΕ 4443 Ναί 11   ΨΥΧ 3785 Όχι 2
ΟΙΚ 4566 Όχι 4   ΠΤΠΕ 4444 Όχι 7   ΨΥΧ 3789 Όχι 8
ΟΙΚ 4567 Ναί 5   ΠΤΠΕ 4445 Ναί 2   ΨΥΧ 3790 Ναί 3
ΟΙΚ 4571 Όχι 3   ΠΤΠΕ 4447 Όχι 5   ΨΥΧ 3791 Όχι 9
ΟΙΚ 4573 Ναί 3   ΠΤΠΕ 4464 Ναί 10   ΨΥΧ 3801 Ναί 2
ΟΙΚ 4578 Ναί 8   ΠΤΠΕ 4465 Ναί 5   ΨΥΧ 3817 Όχι 2
ΟΙΚ 4580 Ναί 3   ΠΤΠΕ 4473 Όχι 1   ΨΥΧ 3819 Όχι 3
ΟΙΚ 4591 Όχι 6   ΠΤΠΕ 4478 Όχι 8   ΨΥΧ 3822 Ναί 8
ΟΙΚ 4597 Όχι 4   ΠΤΠΕ 4482 Όχι 5   ΨΥΧ 3828 Ναί 4
ΟΙΚ 4607 Ναί 3   ΠΤΠΕ 4483 Ναί 2   ΨΥΧ 3853 Ναί 3
ΟΙΚ 4608 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4487 Ναί 4   ΨΥΧ 3854 Όχι 2
ΟΙΚ 4610 Όχι 2   ΠΤΠΕ 4492 Ναί 5   ΨΥΧ 3856 Όχι 2
ΟΙΚ 4628 Όχι 7   ΠΤΠΕ 4494 Ναί 4   ΨΥΧ 3861 Ναί 8
ΟΙΚ 4635 Όχι 7   ΠΤΠΕ 4496 Ναί 3   ΨΥΧ 3886 Όχι 8
ΟΙΚ 4637 Ναί 11   ΠΤΠΕ 4512 Ναί 9   ΨΥΧ 3888 Ναί 6
ΟΙΚ 4638 Όχι 4   ΠΤΠΕ 4522 Ναί 5   ΨΥΧ 3892 Ναί 4
ΟΙΚ 4640 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4537 Ναί 6   ΨΥΧ 3893 Ναί 7
ΟΙΚ 4644 Ναί 8   ΠΤΠΕ 4541 Όχι 6   ΨΥΧ 3894 Όχι 7
ΟΙΚ 4646 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4542 Ναί 3   ΨΥΧ 3897 Ναί 8
ΟΙΚ 4654 Όχι 6   ΠΤΠΕ 4550 Ναί 7   ΨΥΧ 3899 Ναί 3
ΟΙΚ 4659 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4552 Ναί 9   ΨΥΧ 3900 Ναί 7
ΟΙΚ 4663 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4554 Ναί 4   ΨΥΧ 3901 Όχι 5
ΟΙΚ 4674 Όχι 8   ΠΤΠΕ 4560 Ναί 7   ΨΥΧ 3905 Ναί 7
ΟΙΚ 4680 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4566 Όχι 5   ΨΥΧ 3906 Ναί 4
ΟΙΚ 4683 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4567 Όχι 1   ΨΥΧ 3910 Όχι 2
ΟΙΚ 4689 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4568 Ναί 2   ΨΥΧ 3911 Όχι 3
ΟΙΚ 4691 Ναί 8   ΠΤΠΕ 4572 Όχι 1   ΨΥΧ 3912 Ναί 8
ΟΙΚ 4697 Όχι 6   ΠΤΠΕ 4575 Όχι 5   ΨΥΧ 3914 Όχι 2
ΟΙΚ 4701 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4579 Ναί 8   ΨΥΧ 3915 Ναί 2
ΟΙΚ 4705 Όχι 10   ΠΤΠΕ 4584 Όχι 4   ΨΥΧ 3921 Όχι 4
ΟΙΚ 4715 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4591 Όχι 6   ΨΥΧ 3924 Ναί 7
ΟΙΚ 4748 Όχι 8   ΠΤΠΕ 4593 Όχι 4   ΨΥΧ 3926 Όχι 8
ΟΙΚ 4775 Όχι 7   ΠΤΠΕ 4595 Όχι 9   ΨΥΧ 3929 Όχι 3
ΟΙΚ 4783 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4602 Όχι 5   ΨΥΧ 3931 Ναί 8
ΟΙΚ 4787 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4606 Ναί 9   ΨΥΧ 3932 Όχι 3
ΟΙΚ 4796 Όχι 4   ΠΤΠΕ 4607 Όχι 7   ΨΥΧ 3934 Ναί 9
ΟΙΚ 4797 Ναί 4   ΠΤΠΕ 4618 Ναί 8   ΨΥΧ 3937 Όχι 8
ΟΙΚ 4808 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4625 Όχι 9   ΨΥΧ 3939 Ναί 9
ΟΙΚ 4814 Ναί 9   ΠΤΠΕ 4626 Όχι 5   ΨΥΧ 3942 Ναί 4
ΟΙΚ 4821 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4627 Όχι 3   ΨΥΧ 3945 Ναί 9
ΟΙΚ 4823 Όχι 6   ΠΤΠΕ 4634 Ναί 8   ΨΥΧ 3950 Όχι 9
ΟΙΚ 4824 Όχι 2   ΠΤΠΕ 4640 Ναί 4   ΨΥΧ 3955 Ναί 5
ΟΙΚ 4835 Ναί 2   ΠΤΠΕ 4641 Όχι 4   ΨΥΧ 3956 Όχι 3
ΟΙΚ 4836 Όχι 8   ΠΤΠΕ 4647 Ναί 7   ΨΥΧ 3957 Ναί 2
ΟΙΚ 4840 Όχι 8   ΠΤΠΕ 4649 Ναί 7   ΨΥΧ 3964 Όχι 2
ΟΙΚ 4848 Ναί 5   ΠΤΠΕ 4656 Ναί 7   ΨΥΧ 3966 Όχι 6
ΟΙΚ 4853 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4658 Ναί 8   ΨΥΧ 3967 Όχι 2
ΟΙΚ 4855 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4662 Ναί 7   ΨΥΧ 3969 Όχι 1
ΟΙΚ 4859 Ναί 5   ΠΤΠΕ 4670 Όχι 5   ΨΥΧ 3976 Όχι 6
ΟΙΚ 4863 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4675 Όχι 1   ΨΥΧ 3981 Ναί 6
ΟΙΚ 4866 Όχι 8   ΠΤΠΕ 4676 Όχι 8   ΨΥΧ 3985 Όχι 7
ΟΙΚ 4869 Όχι 1   ΠΤΠΕ 4681 Ναί 6   ΨΥΧ 3987 Όχι 3
ΟΙΚ 4882 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4683 Ναί 7   ΨΥΧ 3998 Ναί 10
ΟΙΚ 4885 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4684 Ναί 7   ΨΥΧ 4001 Όχι 2
ΟΙΚ 4886 Όχι 2   ΠΤΠΕ 4685 Όχι 2   ΨΥΧ 4006 Ναί 6
ΟΙΚ 4891 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4690 Όχι 7   ΨΥΧ 4008 Όχι 7
ΟΙΚ 4896 Ναί 4   ΠΤΠΕ 4697 Όχι 6   ΨΥΧ 4009 Όχι 8
ΟΙΚ 4898 Όχι 7   ΠΤΠΕ 4702 Ναί 7   ΨΥΧ 4014 Όχι 5
ΟΙΚ 4900 Όχι 3   ΠΤΠΕ 4703 Όχι 7   ΨΥΧ 4017 Ναί 5
ΟΙΚ 4909 Όχι 7   ΠΤΠΕ 4711 Όχι 1   ΨΥΧ 4023 Όχι 9
ΟΙΚ 4910 Ναί 7   ΠΤΠΕ 4714 Ναί 8   ΨΥΧ 4025 Ναί 6
ΟΙΚ 4912 Ναί 5   ΠΤΠΕ 4718 Ναί 4   ΨΥΧ 4030 Όχι 7
ΟΙΚ 4918 Όχι 9   ΠΤΠΕ 4719 Όχι 6   ΨΥΧ 4032 Ναί 4
ΟΙΚ 4920 Όχι 2   ΠΤΠΕ 4720 Ναί 3   ΨΥΧ 4033 Ναί 7
ΟΙΚ 4923 Όχι 7   ΠΤΠΕ 4729 Όχι 9   ΨΥΧ 4041 Όχι 7
ΟΙΚ 4925 Ναί 6   ΠΤΠΕ 4731 Ναί 8   ΨΥΧ 4042 Όχι 9
ΟΙΚ 4928 Όχι 9   ΠΤΠΕ 4743 Όχι 5   ΨΥΧ 4043 Ναί 3
ΟΙΚ 4930 Όχι 11   ΠΤΠΕ 4744 Ναί 8   ΨΥΧ 4048 Ναί 8
ΟΙΚ 4933 Όχι 3   ΠΤΠΕ 4748 Όχι 6   ΨΥΧ 4061 Ναί 3
ΟΙΚ 4936 Όχι 6   ΠΤΠΕ 4749 Όχι 5   ΨΥΧ 4062 Ναί 5
ΟΙΚ 4943 Όχι 3   ΠΤΠΕ 4750 Όχι 4   ΨΥΧ 4064 Ναί 3
ΟΙΚ 4944 Ναί 2   ΠΤΠΕ 4753 Ναί 9   ΨΥΧ 4082 Όχι 2
ΟΙΚ 4947 Όχι 5   ΠΤΠΕ 4757 Ναί 6   ΨΥΧ 4084 Ναί 11
ΟΙΚ 4950 Ναί 8   ΠΤΠΕ 4759 Ναί 1          
ΟΙΚ 4952 Ναί 9   ΠΤΠΕ 4765 Ναί 4          
ΟΙΚ 4955 Όχι 2   ΠΤΠΕ 4766 Όχι 2          
ΟΙΚ 4957 Ναί 2