Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και φαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία Ηρακλείου και Ρεθύμνου καθώς και στα Κέντρα Υγείας των δύο νομών, εάν δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα ασφαλιστικό φορέα και εφόσον είναι κάτοχοι του Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης Φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή (Π.Δ. 327/83 ΦΕΚ117/A’/7-9-83), δικαιούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης (ν) που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των σπουδών του Τμήματος προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ (ν+ν/2 έτη), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ και οι υποψήφιοι διδάκτορες, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

Πού να απευθυνθώ για την έκδοση ή ανανέωση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης φοιτητών;

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την παροχή βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης ;

Τι περιλαμβάνει η Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη ;

Τι ΔΕΝ περιλαμβάνει η Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη ;

Πού παρέχεται η κάλυψη της Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης φοιτητών ;

Πού παρέχεται η κάλυψη της Νοσοκομειακής περίθαλψης ;

Τι ισχύει με την Φαρμακευτική Περίθαλψη ;

ΔΩΡΕΑΝ Ιατρείο για Φοιτητές .

Σχετικά έγγραφα.

Πού να απευθυνθώ για την έκδοση ή ανανέωση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης φοιτητών;

Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης χορηγείτε από τη Γραμματεία του Τμήματος κάθε φοιτητή αφορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δηλαδή το Σεπτέμβριο.


Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την παροχή βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης ;

Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) φοιτητή, ότι επιθυμεί την υγειονομική περίθαλψη του Πανεπιστημίου Κρήτης και δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα καθώς και μία (1) φωτογραφία απλή.


Τι περιλαμβάνει η Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη ;

Ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή εξέταση, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι, τοκετούς, φυσιοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη, ορθοπεδικά είδη.


Τι ΔΕΝ περιλαμβάνει η Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη ;

Ακουστικά βαρηκοΐας, στοιχειώδη φάρμακα, ιατρικά εργαλεία και όργανα, καλλυντικά, λουτροθεραπείες, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου, πλαστικές εγχειρήσεις.

Πού παρέχεται η κάλυψη της Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης φοιτητών ;

Η περίθαλψη παρέχεται στους φοιτητές που βρίσκονται στην έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης ή του τμήματος που φοιτούν. Δηλαδή εάν κάποιος φοιτητής σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης παρέχεται περίθαλψη στο Ρέθυμνο ή στο Ηράκλειο. Σε περίπτωση που υπάρξει ένα πρόβλημα υγείας και ο ίδιος βρίσκεται για τις διακοπές του στο πατρικό του, για παράδειγμα στην Αθήνα, τότε καλύπτεται υγειονομικά μόνο σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού. Επίσης καλύπτονται εκτός τόπου κατοικίας οι φοιτητές που κάνουν πρακτική σε άλλη περιοχή ή εκπονούν την πτυχιακή τους ή συμμετέχουν σε πανεπιστημιακή εκδρομή. Στους φοιτητές που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας και δεν μπορεί να τους παρασχεθεί στα δημόσια νοσοκομεία του Ηρακλείου ή του Ρεθύμνου ή βρίσκονται εκτός Κρήτης για πρακτική, φοιτητική εκδρομή ή διακοπές, απαιτείται γνωμάτευση από τον ελεγκτή γιατρό του Πανεπιστημίου Κρήτης για να μπορέσουν να καλυφθούν οι δαπάνες περίθαλψης.

Πού παρέχεται η κάλυψη της Νοσοκομειακής περίθαλψης ;

Η νοσοκομειακή περίθαλψη των φοιτητών του πανεπιστημίου Κρήτης παρέχεται κατά προτίμηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο ή στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η περίθαλψη αυτή μπορεί να παρασχεθεί σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ ή σε Ιδιωτικές Κλινικές σε περίπτωση που στα Ιδρύματα Δημοσίου δεν λειτουργούν τμήματα ανάλογα προς την περίπτωση της ασθένειας ή από έλλειψη κλίνης όταν το περιστατικό κριθεί επείγον. Σε αυτή την περίπτωση καταβάλλονται τα αντίστοιχα νοσήλια Ββ σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα αλλά ο φοιτητής θα πρέπει προηγουμένως να εφοδιαστή με την έγγραφη έγκριση του ελεγκτή ιατρού του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εάν το περιστατικό θεωρείται επείγον, πρέπει μέσα σε δύο κατ’ ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες από την εισαγωγή να ειδοποιηθεί ο ελεγκτής ιατρός προκειμένου να αποφανθεί για το επείγον της περίπτωσης. Σε περίπτωση μη αναγγελίας και μη πιστοποίησης της αναγκαιότητας εισαγωγής του ιατρού του Πανεπιστημίου Κρήτης η δαπάνη βαραίνει εξ ολοκλήρου τον φοιτητή.

Τι ισχύει με την Φαρμακευτική Περίθαλψη ;

Η συνταγή φαρμάκων αναγράφεται χειρόγραφα στο Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης του φοιτητή από γιατρούς νοσοκομείου ή ιδιώτες γιατρούς και εγκρίνεται από τον ελεγκτή γιατρό του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ελεγκτή γιατρό του ΕΟΠΥΥ αλλιώς δεν είναι εκτελεστή. Δεν λειτουργεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η θεώρηση των βιβλιαρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης για τους φοιτητές των σχολών Ηρακλείου γίνετε από τους ελεγκτές του ΕΟΠΥΥ που βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου κάθε εβδομάδα Δευτέρα και Τετάρτη ώρες 9.00-11.00 πμ. Το γραφείο τους είναι στην κεντρική είσοδο του ΠαΓΝΗ αριστερά (τηλ. 2810 375263).

Η συνταγή πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια το ονοματεπώνυμο, το Τμήμα, τον αριθμό ειδικού μητρώου του φοιτητή, τη γνωμάτευση της πάθησης, την ημερομηνία, και να έχει σφραγίδα του ιατρού. Οι συνταγές εκτελούνται σε όλα τα φαρμακεία και με την παραλαβή των φαρμάκων ο φοιτητής υπογράφει τη συνταγή, πληρώνει, παίρνει απόδειξη αγοράς φαρμάκων και εξοφλητική απόδειξη με το ονοματεπώνυμο του. Έπειτα μπορεί να ζητήσει να την επιστροφή των χρημάτων φαρμακευτικής περίθαλψη του προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Λογιστηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης.


ΔΩΡΕΑΝ Ιατρείο για Φοιτητές.

Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού σε Ιατρείο Παθολογίας και να συνταγογραφούν φάρμακα και εξετάσεις.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο μπορούν να συνταγογραφούν φάρμακα και εξετάσεις στο Ιατρείο στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (κάτω από το εστιατόριο), τις ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται στο μηνιαίο πρόγραμμα από τα news, ενώ για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε με την κα Σοφία Νικολακάκη (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 28310-77983).

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο μπορούν να συνταγογραφούν φάρμακα και εξετάσεις στο Ιατρείο παθολογίας (ΠΑΓΝΗ-Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου) που κάνει ο κ. Διαμαντής Κοφτερίδης, Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Παθολογίας, το οποίο γίνεται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα με ραντεβού. Τα ραντεβού κλείνονται από τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων τηλ. 2810.542107-8 και για να το κλείσουν οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους.


Σχετικά έγγραφα : ΠΔ327/ΦΕΚ117/Α/7-9-83