Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για δωρεάν στέγαση στις φοιτητικές εστίες. Οι αιτήσεις για στέγαση των ήδη φοιτούντων υποβάλλονται κάθε χρόνο την άνοιξη, μετά από ανακοίνωση των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας. Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν την αίτησή τους το Σεπτέμβριο, κατά την περίοδο της εγγραφής τους. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής και έγκρισης του Πρυτανικού Συμβουλίου με βάση τη σειρά κατάταξης, δεδομένων των διαθέσιμων κλινών. Η σειρά κατάταξης καθορίζεται από ένα σύστημα μοριοδότησης, που έχει ως βάση τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια της οικογένειας του φοιτητή, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και με βάση τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αίτηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι φοιτητές με το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα.

Προϋποθέσεις για αίτηση Στέγασης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων για Στέγαση 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αίτηση Στέγασης

Φοιτητικές Κατοικίες Ρεθύμνου

Φοιτητικές Κατοικίες Ηρακλείου

Εσωτερικός Κανονισμός Φοιτητικών Κατοικιών

Προϋποθέσεις για αίτηση Στέγασης

 • Δωρεάν στέγαση δικαιούνται να αιτηθούν οι ενεργοί προπτυχιακές φοιτητές, δηλαδή οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έως και 6ο έτος σπουδών τους (και έως 8ο έτος σπουδών για όσους φοιτούν στο τμήμα Ιατρικής), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες.

 • ΔΕΝ δικαιούνται παροχών στέγασης οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης των οποίων οι γονείς έχουν μόνιμη κατοικία εντός α) του Δήμου Ρεθύμνου, για φοιτητές που φοιτούν σε Σχολές του Ρεθύμνου, β) του Δήμου Ηρακλείου και πρώην Δήμων Γαζίου, Αλικαρνασσού, Αρχανών, για φοιτητές που φοιτούν σε Σχολές του Ηρακλείου.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για στέγαση;

Η αίτηση για τη δωρεάν παροχή στέγασης συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στον τρέχοντα διαδικτυακό τόπο στην επιλογή "Αιτήσεις" σε κάθε εαρινό εξάμηνο, ώστε να έχει ο φοιτητής δωρεάν στέγαση το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά είναι κοινά για στέγαση και σίτιση. Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν την αίτησή τους για δωρεάν στέγαση ή/και σίτιση το Σεπτέμβριο, κατά την περίοδο των εγγραφών τους. Σημειώνεται ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του Α' έτους σπουδών τους θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους, όπως και οι φοιτητές μεγαλύτερου έτους σπουδών, ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των αιτηθέντων και εν δυνάμει δικαιούχων στέγασης  και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ποια Δικαιολογητικά συνοδεύουν την αίτηση στέγασης;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και που συνοδεύουν την αίτηση στέγασης είναι : 


Υποχρεωτικά :

 1. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας) το πιο πρόσφατου που έχει εκδοθεί για τον ίδιο τον φοιτητή (αν υπάρχει), τους γονείς και τα ανήλικα αδέλφια (αν υπάρχουν). Για τους Κύπριους φοιτητές «Βεβαίωση προσόδων» και των δύο γονέων, του ιδίου του φοιτητή και των ανήλικων αδελφών από το Υπουργείο Οικονομικών που αφορά στα εισοδήματα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και Βεβαίωση εργοδότη ή Βεβαίωση αγροτικών συνεταιρισμών και για τους 2 γονείς.

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή ή διαβατηρίου

 4. Αναλυτική βαθμολογία σχολής (μόνο για φοιτητές που έχουν υπερβεί τα κανονικά έτη φοίτησης της σχολής)

Προαιρετικά :

 1. Βεβαίωση σπουδών αδελφού φοιτητή (δεν απαιτείτε αν οαδελφός φοιτά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αρκεί να αναφερθεί ο αριθμός μητρώου, το τμήμα και το έτος φοίτησης).

 2. Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας για αδελφό στρατιώτη.

 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα (δεν είναι απαραίτητο αν το γεγεονός αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

 4. Αποδεικτικά ανεργίας: α) Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ τουλάχιστο εξάμηνης διάρκειας η οποία θα συνοδεύεται από καταγγελία σύμβασης ή βεβαίωση διακοπής επιχείρησης, ή β) βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας, ή γ) βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ και δύο καταγγελίες σύμβασης ως απόδειξη των εποχικά απασχολούμενων

 5. Διαζευκτήριο γονέων και απόφαση δικαστηρίου για την άσκηση της γονικής μέριμνας του φοιτητή, εφόσον υπάρχει (δεν είναι απαραίτητο αν η σχετική απόφαση αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

 6.  Πιστοποιητικό ή γνωμάτευση ή βεβαίωση αναπηρίας από δημόσιο νοσοκομείο ή υγειονομική επιτροπή ιδίου-γονέα-αδελφο

 7. Βεβαίωση υποτροφίας, Βεβαίωση Προξενείου για εισοδήματα και οικογενειακή κατάσταση με επίσημη μετάφραση (μόνο για αλλοδαπούς)

   Αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται από τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά δε θα αξιολογούνται.

Φοιτητικές Κατοικίες Ρεθύμνου

Στο Ρέθυμνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει τη Φοιτητική Κατοικία και το Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο “ΞΕΝΙΑ” για τη στέγαση των φοιτητών του. Η Φοιτητική Κατοικία, μια από τις φοιτητικές εστίες, βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, η οποία απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Αποτελείται από δύο κτιριακά συγκροτήματα, με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του κρητικού χωριού, και με δυναμικότητα 143 μονόκλινων δωματίων, πλήρως επιπλωμένων, με αυτονομία θέρμανσης – ψύξης, ατομικό λουτρό και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για κάθε 4 ή 5 δωμάτια υπάρχει κοινόχρηστος χώρος προετοιμασίας γευμάτων και εστίασης, ενώ σε απόσταση 100 μέτρων βρίσκεται το εστιατόριο της Πανεπιστημιούπολης. Το Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΞΕΝΙΑ» είναι ένας πολυχώρος πολλαπλών χρήσεων. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στους χώρους του πραγματοποιούνται ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου και φορέων της πόλης του Ρεθύμνου, ενώ κατά τους θερινούς μήνες, οργανώνονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς φοιτητές, προερχόμενους από άλλα πανεπιστήμια. Παράλληλα ένα τμήμα των χώρων του λειτουργεί ως φοιτητική εστία με δυναμικότητα 29 δωματίων, τα οποία διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό, ατομικό λουτρό και κοινόχρηστο χώρο κουζίνας. Στο υπόγειο του συγκροτήματος υπάρχουν πλυντήρια και στεγνωτήρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές με ένα μικρό αντίτιμο. Το Ξενία βρίσκεται μεταξύ των οδών Ν. Ψαρρού 46 (είσοδος εστίας) και Σοφ. Βενιζέλου 16 (είσοδος εκθεσιακού και συνεδριακού χώρου). Πληροφορίες: τηλ. 28310-77050

Φοιτητικές Κατοικίες Ηρακλείου

Στο Ηράκλειο το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει από αρχές του 2016 Φοιτητική Κατοικία για τη στέγαση των φοιτητών του. Βρίσκεται στην Λεωφόρο Κνωσού στα παλαιά κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στον 1ο όροφο και απέχει μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και 10 χιλιόμετρα από την Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου στην περιοχή των Βουτών.

Το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου συνδέει με τακτική συγκοινωνία τη Φοιτητική Κατοικία Κνωσού με το κέντρο της πόλης (γραμμή 02 και 03) και με την Πανεπιστημιούπολη στις Βούτες Ηρακλείου (γραμμή 21) .

Η Φοιτητική Κατοικία Κνωσού αποτελείται από ένα σύνολο 60 δωματίων με λουτρό, δυναμικότητας 33 μονόκλινων και 27 δίκλινων δωματίων, πλήρως επιπλωμένων, με αυτονομία θέρμανσης – ψύξης και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Υπάρχουν 4 κοινόχρηστες κουζίνες για προετοιμασία γευμάτων και εστίασης καθώς και κοινόχρηστος χώρος με πλυντήρια και στεγνωτήρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν οι διαμένοντες στη Φοιτητική Κατοικία. 

Στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργεί φοιτητικό αναγνωστήριο, χώρος φοιτητικών εκδηλώσεων και το Κοινωνικό Ιατρείο του Ηρακλείου ενώ σε απόσταση 100 μέτρων βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο".

Στην περιοχή γύρω από τη Φοιτητική Κατοικία Κνωσού βρίσκονται όλων των ειδών τα καταστήματα όπως supermarket, τράπεζες, φαρμακεία, εστιατόρια, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία κτλ. που διευκολύνουν τη ζωή των φοιτητών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Στέγασης των Φοιτητικών Κατοικιών Κνωσού που βρίσκεται στον 1ο όροφο στα παλαιά κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λεωφόρο Κνωσού (μετά την Εφορία Ηρακλείου και πριν το Βενιζέλειο Νοσοκομείο). Tηλέφωνο 2810-394896, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Διαδικασία Επιλογής

Οι αιτήσεις των φοιτητών επεξεργάζονται από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας, οριστικοποιούνται από την Επιτροπή επιλογής φοιτητών και εγκρίνονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Ανακοινώνονται στο διαδίκτυο και στους πίνακές ανακοινώσεων των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

 • Πίνακας Α – Προπτυχιακών Φοιτητών μεγαλύτερων ετών, δικαιούχων στέγασης, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων
 • Πίνακας Β – Μεταπτυχιακών Φοιτητών, δικαιούχων στέγασης, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων
 • Πίνακας Γ – Πρωτοετών Προπτυχιακών Φοιτητών, δικαιούχων στέγασης, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων
 • Πίνακας Δ - Πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών, δικαιούχων στέγασης, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων
 • Πίνακας Ε  -  Επιλαχόντων φοιτητών αιτούντων στέγασης, ανά κατηγορία, ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μορίων

Για κάθε έναν από τους δικαιούχους στέγασης που αρνείται την παραλαβή δωματίου τη θέση του καταλαμβάνει ένας από τους επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας με σειρά προτεραιότητας. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων οι δικαιούχοι οφείλουν να παραλάβουν τα δωμάτια τους μέσα σε μια εβδομάδα. Άρνηση παραλαβής συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή του δικαιούχου από τους πίνακες δικαιούχων ή επιλαχόντων.

Εσωτερικός Κανονισμός Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημίου Κρήτης (332η Τακτική Συνεδρίαση Συγκλήτου)

Μοριοδότηση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης