Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο, 20/9/2017.

 
       Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Παν/μιου Κρήτης και τους γονείς τους (Όχι τους επιτυχόντες Πρωτοετείς) ότι με την 155925/Ζ1/19-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ορίζεται το διάστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα του ακαδ. έτους 2016-2017 από Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: https://stegastiko.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης της ΑΑΔΕ (TAXISnet).

Για πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr/Home/About

Για την εγκύκλιο στο σύνδεσμο: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ_ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ_2016-2017.pdf

Για την ΚΥΑ/ΦΕΚ στο σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr/Files/ΦΕΚ_ΚΥΑ_29993_Β_31082017.pdf 

Για την αίτηση στο σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr/

 

Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας