Ανακοίνωση

 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο, 5/9/2017

       Καλωσορίζουμε τους νέους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας και τους ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση θα ξεκινήσει, έπειτα από την αποστολή των σχετικών πινάκων αιτηθέντων εγγραφής στο Υπουργείο Παιδείας από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου Παιδείας  και παράλληλα με την ολοκλήρωση των αιτήσεων εγγραφής τους  στις Γραμματείες του Τμήματος επιτυχία τους  όπου θα έχουν λάβει του  προσωρινούς κωδικούς και θα έχουν αποκτήσει ακαδημαϊκό email  για την πρόσβαση τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. 

Νεότερη ανακοίνωση για τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων και σχετικές οδηγίες, θα αναρτηθούν έπειτα από την παραλαβή των σχετικών καταλόγων από το Υπουργείο Παιδείας.

Φοιτητική Μέριμνα Ρεθύμνου, Ηρακλείου