Οδηγίες  συμπλήρωσης  και  υποβολής  Αιτήσεων 

Σίτισης  και  Στέγασης  Ακαδημαϊκού  έτους  2017-2018

 

       Παρακαλούμε να  συμπληρώσετε με προσοχή την ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης Σίτισης ή/και Στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  πατώντας < εδώ >

       Για να συνδεθείτε στη φόρμα της αίτησης χρησιμοποιήστε το ακαδημαϊκό σας e-mail για «Όνομα Χρήστη» και τον κωδικό που εσείς φτιάξατε στο https://myaccount.uoc.gr για κωδικό πρόσβασης (password). 

 

Δικαιολογητικά (σε μορφή αρχείου PDF)

 

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς φοιτητές).
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή το ΚΕΠ.
 3. Φετινό (2017) εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας με τα εισοδήματα του 2016 και φορολογική δήλωση (Ε1), των γονέων αλλά και του ίδιου του φοιτητή (<25 ετών) και των λοιπών ανήλικων μελών της οικογένειας, εφόσον ο φοιτητής ή/και τα ανήλικα υποβάλουν και αυτοί φορολογική δήλωση.
 4. Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι άνω των 25 ετών (>25) επισυνάπτει μόνο το δικό του φετινό (2017) εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, με τα εισοδήματα του 2016 και τη φετινή φορολογική δήλωση (Ε1).

v  Για τους Κύπριους φοιτητές Φορολογική Βεβαίωση Προσόδων του 2016 από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου και για τους δύο (2) γονείς όσο και για τους ιδίους και τα ανήλικα αδέρφια τους.

Άλλα δικαιολογητικά (προαιρετικά):

 1. Αποδεικτικά ανεργίας: α) πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ «χρόνιας» διάρκειας, ή β) φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ «χρόνιας» διάρκειας.
 2. Πρόσφατη βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση σύνταξης ανικανότητας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% από αρμόδιο φορέα του δημοσίου, για τον φοιτητή, τους γονείς ή τα αδέλφια του.
 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, στην περίπτωση που το συμβάν δεν έχει καταχωρηθεί στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Διαζευκτήριο γονέων και απόφαση δικαστηρίου για την άσκηση της γονικής μέριμνας του φοιτητή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οριστική δικαστική απόφαση ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει τα οικονομικά στοιχεία (Εκκαθαριστικό & Ε1) και των δύο γονέων.
 5. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών αδελφού φοιτητή (ενεργού) Α΄ κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος άλλου πτυχίου.
 6. Βεβαίωση στρατιωτικής υπηρεσίας για αδελφό στρατιώτη (κληρωτό).

v Οι ομογενείς και οι αλλοδαποί φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά αντίστοιχα με τα παραπάνω, μεταφρασμένα στα ελληνικά.

 

Επισημαίνεται ότι:

v Η υποβολή της αίτησης έχει ισχύ και αξιολογείται μόνο εφόσον σε αυτήν έχουν επισυναφθεί σωστά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF) και τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά δικαιολογητικά από τον πιο πάνω κατάλογο.

v Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αξιολογούνται και προστίθενται στο σύνολο των μορίων του αιτούντα εφόσον επισυνάπτονται και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται γι’ αυτά.

v Αιτήσεις με δυσανάγνωστα ή λανθασμένα ή ελλιπή αρχεία ΔΕ δύναται να αξιολογηθούν.

v Η Υπεύθυνη Δήλωση που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική αίτηση σίτισης / στέγασης υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται μ’ αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση τα αρχεία άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

v Η υποβολή ψευδών στοιχείων ή παραποιημένων εγγράφων επιφέρει τον αποκλεισμό του αιτούντα από τις παροχές.

 

Προσοχή:

 1. Με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης θα λάβετε στο ιδρυματικό σας e-mail επιβεβαίωση ότι: «Η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς» και καλείστε, μέσα από το σύνδεσμο (Link) που θα σας έχει σταλθεί στο ίδιο e-mail, να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων της αίτησής σας.

v Στην περίπτωση που ΔΕ λάβετε επιβεβαίωση στο ιδρυματικό σας e-mail, ή τα στοιχεία σας ή/& τα αρχεία που επισυνάψατε δεν είναι σωστά, θα πρέπει να  επαναλάβετε την διαδικασία υποβολής της αίτησης από την αρχή [ενδεχομένως από διαφορετικό φυλλομετρητή (Google chrome, Mozilla firefox, Microsoft internet explorer)].

v Αντίγραφο του e-mail μαζί με τον αριθμό ID πρέπει να κρατηθεί ως αποδεικτικό υποβολής της αίτησης.

2. Κάθε δικαιολογητικό (π.χ. Ε1, οικογεν. καταστ. ) πρέπει να είναι ολόκληρο σε ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο και όχι κάθε σελίδα χωριστά.

 

Στον ιστότοπο www.merimna.uoc.gr και στην επιλογή «Παροχές», επιλέγοντας «Στέγαση» ή «Σίτιση», μπορείτε να βρείτε στη σχετική νομοθεσία: α) την υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 ΚΥΑ, το άρθρο 1 παρ. 3 της οποίας καθορίζει το ποσό που λαμβάνεται ως εισόδημα και β) το σύστημα μοριοδότησης των δεδομένων των αιτήσεων (υπ’ αριθμ. 368/27-4-2017 συνεδρία Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης).

Ο κατάλογος των αιτηθέντων για σίτιση ή/και στέγαση με τη μοριοδότηση των δεδομένων τους θα αναρτηθεί, μετά την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας στον ιστότοπο www.merimna.uoc.gr και θα συνοδεύεται από τη σχετική ανακοίνωση για το χώρο και το χρόνο εξυπηρέτησης των δικαιούχων.

Η άσκηση ενστάσεων λαμβάνει χώρα μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των 10 ημερών από την ανάρτηση των ανωτέρω, μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τις:

Σχολές Ρεθύμνου: 2831077738 και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και

Σχολές Ηρακλείου: 2810394879 και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

Για την υποβολή τις Αίτησης πατήστε στο σύνδεσμο: < εδώ >